mn
mn
гадаад мэдээ

Category

Европын Холбооны Erasmus + “DigiHealth-Asia” төслийн хүрээнд Бельги, Франц, Их Британи, Тайланд, Пакистан болон Монгол улсыг оролцуулан нийт 10 их дээд сургуулиуд 2021 оноос хамтран ажиллаж байна. Эдгээр их дээд сургуулиудаас зөвхөн Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль нь эрүүл мэндийн салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдгаараа онцлог бөгөөд төслийн хүрээнд хамтран ажиллаж байгаа Монгол Улсын...
Read More