Medee

Category

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа-2050 болон Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Цахим Монгол” арга хэмжээ, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын 2.4.8 хэсэг буюу эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн яамны үйл ажиллагааг бүрэн цахим хэлбэрт шилжүүлэх, ил тод, шуурхай байдал, хяналтын...
Read More
Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөс санаачлан докторант багш нарынхаа эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих, эрчимжүүлэх зорилгоор судалгааны ажлын 500,000 төгрөгийн тэтгэлгийг (mini-grant) жил бүр уламжлал болгон олгож байхаар боллоо. Энэхүү тэтгэлэгт Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуулийн докторант багш нар хамрагдах боломжтой юм. Төсөл: Судалгааны тэтгэлэг авах хүсэлтэй багш нар судалгааны ажлын төслөө PDF хэлбэрээр NEM.scientific.committee@mnums.edu.mn...
Read More
АШУҮИС-ийн БиоАнагаахын сургуулийн Гадаад хэлний тэнхимээс оюутнуудын англи хэлээр илтгэх ур чадварыг хөгжүүлэх, англи хэлний үгийн санг баяжуулах, найруулан бичих, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадварыг сайжруулах зорилгоор 1-р дамжааны оюутнуудын дунд “The study strategy” сэдэвт илтгэлийн уралдааныг 2021 оны 05–р сарын 24 -ний өдөр  цахимаар зохион байгууллаа. Тус уралдаанд оролцсон АСБД-ны 142 хэсгийн оюутан Н.Маралгуа...
Read More
1 2

Сүүлийн бичлэг