6 сар 10, 2021

Day

MoMeNT төслийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын Модуль 4 болох “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд үйлчлүүлэгчийг татан оролцуулах, хамтран ажиллах арга барил” онол, семинарын хичээл амжилттай явагдаж дууслаа. Модулийг АУС-н Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тэнхимийн эрхлэгч АУ-н доктор, профессор З.Хишигсүрэн удирдан явууллаа. Сургалтын явцад төслийн багийн Европын түнш байгууллагын багш нартай...
Read More