October 9, 2021

Day

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 76 дугаар чуулганы үеэр дэлхий нийтийн өмнө тулгараад буй уур амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулж өрнүүлсэн “ТЭРБУМ МОД” үндэсний хөдөлгөөнд АШУҮИС нэгдлээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 76.8 хувь нь цөлжилт, газрын доройтолд өртсөнийг бууруулах, ой, усны нөөцийг хамгаалж, нэмэгдүүлэх зорилгоор АШУҮИС-ийн хамт...
Read More