October 14, 2021

Day

Сувилахуйн сургууль нь сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлүүдийг хийж, нэгдүгээр дамжаандаа биеийн тамирын хичээлийг олон төрөлтэй болгон зохион байгуулж байна. Бид оюутнуудынхаа хүсэл сонирхолд нийцүүлэн, гоо зүйн өв тэгш хүмүүжил олгох зорилгоор бие хамгаалах, иога, уулын алхалт, бүжгийн спортыг сонгож, хөтөлбөрөө боловсруулан, сургалтанд нэвтрүүлж байгаа нь Их дээд сургуулиудын хувьд анхдагч болж байгаа юм. Бүжгийн спортыг нийтэд...
Read More