mn
mn
January 27, 2022

Day

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль нь дараах объектуудыг түрээслэх сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой иргэн, хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. 1. Сонгон шалгаруулалтын нэр Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн доорх объектуудыг тухай чиглэл, зориулалт тус бүрээр түрээслэх сонирхолтой иргэн, хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах; Шалгаруулалтад оролцогч иргэн, хуулийн этгээд нь сонгон шалгаруулалтын материалыг...
Read More
Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрийн А/39 дугаар тушаалаар Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үед Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах тусламж, үйлчилгээнд АШУҮИС-ийн Мэргэжил дээшлүүлэх институтэд 2021-2022 оны хичээлийн жилд элсэн суралцаж байгаа 1-р дамжааны 221 резидент эмч 2022 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 28-ны хооронд дайчлагдан ажиллаж байна. 2022...
Read More
  Микробиологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулийн эрдэмтэн, багш, судлаачдийн оролцоо, хамтран ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх, судалгааны үр дүнгээ хуваалцах, мэдээлэл солилцох, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, бүтээлийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд зорилгоор Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Эмнэлзүйн Молекул Оношилгооны төв,...
Read More
  Сувилагчдын эрүүл мэндийн когорт судалгааг хэрэгжүүлдэг АНУ, Япон, Солонгос зэрэг улсуудын туршлагаас харахад, судалгаанаас гарсан үр дүнг бодлогын баримт бичиг боловсруулах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, ажилчдын хувь хүний хөгжил, эрүүл мэнд, ур чадварыг дэмжихэд ашиглахаас гадна сувилагчдын ихэнх хувийг эмэгтэйчүүд эзэлдэг тул эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн үнэлгээ хийх, эрсдэлт хүчин зүйлийг илрүүлэхэд чухал үндэслэл...
Read More