8 сар 1, 2022

Day

    ТӨСЛИЙН ХУРААНГУЙ: Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль нь АНУ-ын Эрүүл Мэндийн Үндэсний Хүрээлэн (NIH)-гийн санхүүжилтээр Дюк Их Сургууль, Техасын Их Сургуультай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хүрээлэн буй орчин, Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн төв” төсөлд судлаач сонгон шалгаруулна.   ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ: Нийгмийн эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин болон хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн чиглэлээр судалгаа хийх...
Read More