mn

АШУҮИС-ийн шинэ дэд захирлууд ажилдаа орлоо

АШУҮИС-ийн Удирдах зөвлөл 2020 оны 9 сарын 23-ны өдөр хуралдаж, их сургуулийн бүтцийг хэлэлцэн дараах зарчмын өөрчлөлтийг хийлээ. Захиргааны бүтэц, бүрэлдэхүүнийг цомхотгон 5 дэд захиралтай байсныг 4 болгон цөөрүүлж, дэд  захирлуудын ажлын ачаалал, үүрэг хариуцлагыг тэнцвэржүүлэн, газар албадын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгаж, эмх цэгцтэй зохион байгуулалтыг бий болголоо.

   АШУҮИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцаа хариуцсан дэд захирлаар Б.Дамдиндорж, Боловсрол хариуцсан дэд захирлаар Г.Батбаатар, Эмнэлэг хариуцсан дэд захирлаар Л.Баттөр, Санхүү, эдийн засаг хариуцсан дэд захирлаар П.Гансүх нар томилогдон ажилдаа орлоо.