Хамтарсан сургалт зохион байгуулав

 НАСС-ийн Мэс заслын тэнхим, АУС-ийн Яаралтай тусламж, Мэдээгүйжүүлэг судлалын тэнхимийн багш нарын хамтын ажиллагааны хүрээнд НАС-ийн эмнэлгийн магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх ажлын хүрээнд нар “Амилуулах суурь тусламж; Нэн хүнд  өвчтөнийг үнэлэх ABCDE аргачлал” сэдэвт сургалтыг 2020 оны 10-р сарын 3-ны Бямба гарагт зохион байгууллаа.

   Сургалт удиртгал лекцүүд болон  гардан үйлдлийн хэсгүүдээс бүрдсэн бөгөөд НАС-ийн эмнэлгийн багш, эмч зэрэг 40 гаруй хүн хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна.

ЯТМСТ-ийн багш О.Соёмбо амьсгалын замыг чөлөөлөх нь сэдвээр лекц уншиж байгаа нь.
Сургалтад хамрагдагсад нэн идэвхтэй оролцсонд зохион байгуулагчдын өмнөөс талархлаа дэвшүүлж байна
Онолын хичээлийн үеэр 
Гардан үйлдлийг эзэмшлэх дадлагын хичээлийн явцад

Сүүлийн бичлэг