АШУҮИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын эрдмийн зөвлөл шинэчлэгдэн байгуулагдахаар боллоо

2020-2021 оны хичээлийн жилд АШУҮИС-ийн  бүрэлдэхүүн сургуулиуд  Эрдмийн зөвлөлөө шинэчлэн байгуулах ажлыг өрнүүлж байна. Мөн шинжээчдийн багыг томилж, Эрдмийн болон мэргэжлийн цолонд эрдэмтэн багш нарын бүрдүүлсэн материалд  үнэлгээ хийж байна.

Сүүлийн бичлэг