АШУҮИС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ ШИНЭ БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙГЭЭР АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

АШУҮИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн Эрдмийн зөвлөлийн анхны хуралдаан өнөөдөр буюу 2020 оны 10 сарын 09-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар АШУҮИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийг шинэчлэн бүрдүүлж,  100 хувийн саналаар Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч болон эрдэмтэн нарийн бичгийн даргыг сонгов.

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн  Эрдмийн Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

1. Эрдмийн зөвлөлийн дарга: Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн АУ-ны доктор, профессор Н.Хүрэлбаатар

2. Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга: Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн АУ-ны доктор, дэд профессор  Б.Дамдиндорж

3. Эрдмийн Зөвлөлийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн АУ-ны доктор, профессор Я.Энхтөр

4. Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, Академич, ЭЗШУ-ны доктор, профессор Д.Дүнгэрдорж

5. Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, Академич, АШУ-ны доктор, профессор Ц.Лхагвасүрэн

6. Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Г.Цагаанхүү

7. Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Г.Батбаатар

8. Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Х.Алтайсайхан

9. Эрдмийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн, АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Баттөр

10. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор О.Сэргэлэн

11. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн,  АШУ-ны доктор, профессор Г.Отгон

12. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор Б.Мөнхбат

13. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор Д.Цэрэндагва

14. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Л.Ганболд

15. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор С.Цогтсайхан

16. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Н.Сүмбэрзул

17. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Р.Отгонбаяр

18. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Б.Амарсайхан

19. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор С.Энэбиш

20. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Э.Баярмаа

21. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор О.Баатархүү

22. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор Д.Даваалхам

23. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, дэд профессор Ж.Энхцэцэг

24. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, дэд профессор Г.Эрдэнэтуяа

25. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, дэд профессор Д.Мөнхбаатар