БОЛОВСРОЛЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

Боловсролын багц хуулийн  төслийн цахим хэлэлцүүлэгт өнөөдөр 21 аймаг 9 дүүргийн боловсролын байгууллагын удирдлагууд, багш, ажилтны төлөөлөл оролцож байна. АШУҮИС-ийн удирдлагууд, эрдэмтэн багш, профессорууд хэлэлцүүлэгт саналаа өгч идэвхтэй оролцлоо.