Дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

“XXI ЗУУНЫ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН МАНЛАЙЛАЛ” сэдэвт модуль сургалтад (нийт 12 цаг) ЗХНА-ны 23 ажилтан, ажилчид хамрагдан сертификатаа гардан авлаа. Сургалтыг Боловсролын удирдлагын доктор, МУ-ын үндэсний хэмжээний манлайллын мастер сургагч багш Г.Бямбажав удирдан зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Сүүлийн бичлэг