АШУҮИС-ийн удирдлагууд Эрдмийн сургууль дээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилаллаа

Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газар, Эрдмийн сургууль дээр АШУҮИС-ийн удирдлагууд ажиллаж, бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг сайжруулах, төгсөлтийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх хугацаатай үүрэг өглөө.

Сүүлийн бичлэг