Багш ажилтан, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих сарын хүрээнд “Хамт олноороо дархлаагаа дэмжье” аяныг зохион байгуулан ажиллаж байна

• Витамин Д түвшин тодорхойлох шинжилгээ Витамин Д түвшин тодорхойлох шинжилгээг 77 багш ажилтан ажилчдад хийв. Урьдчилан сэргийлэх шинжилгээг зохион байгуулахдаа УОК, ЭМЯ, МХГ-аас гаргасан халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан ажилласан.

• Витамин Д түвшин тодорхойлох шинжилгээний үзүүлэлтэд үнэлгээ хийж, эмчилгээ, зөвлөгөөг дүгнэлтийн хамт багш ажилтан ажилчдын и-майл хаягаар илгээлээ.