Эрдмийн чуулган 63 Эмнэлзүйн салбар хуралдааны Абстракт номыг хүргэж байна.

Сүүлийн бичлэг