“The study strategy” сэдэвт илтгэлийн уралдаан зохион байгууллаа

АШУҮИС-ийн БиоАнагаахын сургуулийн Гадаад хэлний тэнхимээс оюутнуудын англи хэлээр илтгэх ур чадварыг хөгжүүлэх, англи хэлний үгийн санг баяжуулах, найруулан бичих, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадварыг сайжруулах зорилгоор 1-р дамжааны оюутнуудын дунд The study strategyсэдэвт илтгэлийн уралдааныг 2021 оны 05–р сарын 24 -ний өдөр  цахимаар зохион байгууллаа.

Тус уралдаанд оролцсон АСБД-ны 142 хэсгийн оюутан Н.Маралгуа 1-ээр байр, АСБД-ны 102 хэсгийн оюутан Г.Эрдэмтөгс 2-аар байр, НЭМ-ийн Шим тэжээл судлалын 101 хэсгийн оюутан Г.Хүслэн 3-аар байр тус тус эзэллээ.

 

Сүүлийн бичлэг