Анагаах ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2021 оны 06 сарын 28 ны өдрийн 15 цагт боллоо

АШУҮИС-ийн докторант Баярсайхан овогтой Амгалан “Анхаарал дутах-хэт хөдөлгөөнтөх эмгэгт нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлс, оношилгооны асуудалд” сэдэвт бүтээлээр

АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Эпидемиологи биостатистикийн тэнхимийн докторант Шагдарсүрэн овогтой Оюу-Эрдэнэ “Монгол улсын өсвөр насныхан, залуучуудын хепатитийн В, С вирүсийн халдварын тархалт, дархлал тогтоц, эрт илрүүлгийг судлах асуудалд” сэдэвт бүтээлээр Анагаах ухааны докторын зэргээ амжилттай хамгааллаа.

Leave a Reply

Сүүлийн бичлэг