Докторын зэрэг хамгаална

   Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Эрдмийн Сургуулийн докторант Лхагвасүрэн овогтой Дулмаа нь Лавлагаа шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг зарим эмнэлэгт хэрэглэж буй зүрх судасны тогтолцоонд нөлөөлдөг эмийн нөөцийн менежментийн асуудалд сэдвээр Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал Эм Зүйн Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн Эрдмийн өргөөнд 2021 оны 11-р сарын 03-ны өдрийн 13:00 цагт болно.

Сүүлийн бичлэг