“ШИНЭ ОЮУТНЫ СУРГАЛТ” ЦУВРАЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2021-2022 оны хичээлийн жилд шинээр элсэн суралцагчдад зориулан тэдний бие даах суралцах,
дасан зохицоход үйлд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Шинэ оюутны сургалт”-ыг цувралаар 2021 оны
10-р сарын 05-аас 15-ны хооронд зохион байгуулагдаж давхацсан тоогоор 348 оюутан хамрагдсан
байна.
Цуврал сургалтад:
• Эмзүй-Био-Анагаахын тэнхимийн багш, “Оюутны сэтгэл зүйн төв”-ийн сэтгэл судлаач Б.Хулан
“Бэрхшээлийг давах туулах чадвар” сэдвээр 2021.10.05
• Эмнэлзүйн тэнхимийн ахлах багш, “Эрхэмсэг эх” эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн ерөнхий эмч
Ц.Эрдмаа “Эрсдэлгүй нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” сэдвээр 2021.10.11
• Суурь шинжлэх ухааны тэнхимийн дэд профессор Д.Алтайхүү “Бидний маргааш” сэдвээр
2021.10.15 тус тус оролцсон байна.