“ЭРСДЭЛГҮЙ ДАРХАН“

АИТХ-ын төлөөлөгч А.Янжмаа, Д.Баттөр, Ц.Ганчимэг, ДУА-ийн ҮЭХолбооны дэд захирал
Х.Батжаргал, Дархан сумын ИТХ-ын төлөөлөгч Б.Цэцэгсүрэн, ДУА-ийн ҮЭХолбооны хуулийн зөвлөх
Т.Баяржаргал, ХАБ-ын зөвлөх, сургагч багш Хишигбаяр нар 2021 оны 10-р сарын 11-ний өдөр тус
сургуулийн удирдлагуудтай уулзаж “Эрсдэлгүй Дархан” аяны хүрээнд хийгдсэн ажил, Ковид-19-ын
үеийн сургалтын үйл ажиллагаа, багш, ажилтан, ажилчдын нийгмийн асуудал, ажлын байрны
аюулгүй байдал, гамшгийн болзошгүй эрсдлээс ажилтан болон бусдыг хамгаалах, гамшгийн үед
авах арга хэмжээ зэрэг асуудлын талаар ярилцаж, санал солилцлоо.