Эрдмийн зэргээ амжилттай хамгааллаа

Докторант Ч.Эрдэнэцэцэгийн “Хүүхдийн мухар олгойн цочмог үрэвслийн оношилгоог боловсронгуй болгох асуудал” сэдэвт судалгааны ажлын жинхэнэ хамгаалалт боллоо.
Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч:
АУ-ны доктор, профессор Ч.Пунцаг
АУ-ны доктор, дэд профессор Д.Зориг
Эрдэм шинжилгээний ажлын зөвлөх:
АУ-ны доктор, профессор Д.Даваалхам
Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч:
АШУ-ны доктор, профессор О.Сэргэлэн
АУ-ны доктор, дэд профессор Г.Эрдэнэтуяа
Докторант Ш.Батчимэгийн “Тархины харвалтын дараах сэргээн засах цогц эмчилгээний үр дүн” сэдэвт судалгааны ажлын жинхэнэ хамгаалалт боллоо.
Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч:
АУ-ны доктор, дэд профессор А.Балжинням
АУ-ны доктор О.Батгэрэл
Эрдэм шинжилгээний ажлын зөвлөх:
АУ-ны доктор, профессор Г.Цагаанхүү
Эрдэм шинжилгээний ажлын шүүмжлэгч:
АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Мөнх-Эрдэнэ
АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Отгонбаяр

Leave a Reply

Сүүлийн бичлэг