Олон улсын оюутны эрхийг хамгаалах нээлттэй өдөрлөг

Олон улсын оюутны эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг 2021 оны 11-р сарын 17-ны өдөр батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 4 чиглэлээр зохион байгуулагдаа. Үүнд:
• 2021 онд оюутнуудын дунд зохион байгуулагдсан урлаг, спортын уралдаан тэмцээний шагнал, 2021 оны сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг гардуулах үйл ажиллагаа.
• Оюутнуудад тулгамдаж байгаа асуудлуудыг хэлэлцэх “Оюутны дуу хоолой” оюутны төлөөлөл оролцсон хэлэлцүүлэг
• “Оюутны санаачилгын төсөл, Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, Сайн санаа -Сайхан сэтгэл хөтөлбөрийн цахим танилцуулга
• Оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагаа (шинэ номын үзэсгэлэн, эрүүл мэндийг дэмжих өдөрлөг, оюутны клубүүдийн танилцуулга, шинэ элсэлт авах)

Сүүлийн бичлэг