Эрдмийн цол зэргээ амжилттай хамгааллаа

     АУ-ны докторын зэрэг горилогч Т.Мөнхсайханы “Өвдөгний үений гэмтэл, түүний дурангийн мэс заслын эмчилгээний үр дүн” сэдэвт судалгааны ажлын жинхэнэ хамгаалалт боллоо.
Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч:
Академич, АШУ-ны доктор, профессор Н.Баасанжав
АУ-ны доктор, профессор О.Чимэдсүрэн
     АУ-ны докторын зэрэг горилогч С.Нэргүйн “Дууны хөвчийн саажилтын дараах төвөнхийн үйл ажиллагааны алдагдлыг нөхөн сэргээх мэс заслын эмчилгээний үр дүн” сэдэвт судалгааны ажлын жинхэнэ хамгаалалт боллоо.
Эрдэм шинжилгээний ажлын удирдагч:
АУ-ны доктор Л.Бямбасүрэн
АУ-ны доктор, дэд профессор Б.Дамдиндорж
Эрдэм шинжилгээний ажлын зөвлөх:
АШУ-ны доктор, профессор О.Сэргэлэн

Leave a Reply