“Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн 2022 оны үр дүнгийн гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-г баталлаа.

АШУҮИС-ийн захирал, АУ-ны доктор, профессор Н.Хүрэлбаатар тус сургуулийн дэд захирал, газрын дарга, Салбар, Бүрэлдэхүүн сургууль, эмнэлэг, хүрээлэнгийн захиралуудад үүрэг өгч,  9 зорилтын хүрээнд 326 арга хэмж ээг хэрэгжүүлэх “Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн 2022 оны үр дүнгийн гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-г баталлаа.

 

 

 

Сүүлийн бичлэг