Эм зүйн сургууль

Эмийн технологийн тэнхим

Эмийн технологийн тэнхимийн багш, хүний нөөц

Д.Даваадагва, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор

Д.Жамбанинж,Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)

Д.Отгонсүрэн,Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

Ц.Ариунтуяа, Эм зүйн ухааны магистр (M.Sc)

Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх чиглэл

Шинэ эмийн технологийн судалгаа, Инноваци

Байгалийн гаралтай шинэ бэлдмэлийн  судалгаа

Холбоо барих

Эмийн технологийн тэнхим

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 5-р хороо Ард Аюушын гудамж ШХ-26/188, Эм зүйн сургуулийн хичээлийн байр

Тэнхимийн эрхлэгч
И-мэйл: davaadagva@mnums.edu.mn