Эм зүйн сургууль

Эмнэлзүйн эм зүй, менежментийн тэнхим

Тэнхимийн түүх

АУИС-ийн Эм зүйн тэнхимийг 2003 оны 1-р сард ЭМШУИС-ийн Эм зүйн сургууль болгон өргөжүүлэхэд Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, эмийн технологийн тэнхим нэртэйгээр анх байгуулагдсан түүхтэй.

Тэнхимийн эрхлэгчид:

 • ЭЗУ-ны доктор, профессор Г.Эрдэнэцэцэг (2003-2006 он)
 • ЭЗУ-ны доктор, дэд профессор Ц.Даваасүрэн (2006-2009, 2010-2011)
 • ЭЗУ-ны доктор, дэд профессор С.Пүрэвсүрэн (2009-2010, 2012-2014 он)
 • ЭЗУ-ны доктор, дэд профессор С.Мөнхбат нар 2014-одоог хүртэл ажиллаж байна.

Тус тэнхим нь профессор 1, дэд профессор 3, багш 7, дадлагажигч багш 3 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх чиглэл

Тэнхимийн үйл ажиллагаа

Бүтэц, бүрэлдэхүүн

Тэнхимийн багш нар:

 1. Р.Цэрэнлхагва, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), профессор
 2. С.Пүрэвсүрэн, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор
 3. М.Эрдэнэтуяа, Анагаах ухааны доктор (Ph.D), профессор
 4. С.Мөнхбат, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор
 5. Д.Гэрэлтуяа – ЭЗУ-ны доктор (Ph.D)
 6. Б.Тунгалаг, Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)
 7. Ө.Энхбаатар, Анагаах ухааны доктор (Ph.D)
 8. Б.Цэрэнлхам, докторант, Эм зүйн ухааны магистр
 9. Б.Пэрлэйдулам, докторант, Эм зүйн ухааны магистр
 10. Б.Даваадулам, докторант, Эм зүйн ухааны магистр
 11. Б.Анхтуяа, докторант, Эм зүйн ухааны магистр
 12. Б.Ундрах, докторант, Эм зүйн ухааны магистр
 13. Б.Бүүвээ, докторант, Эм зүйн ухааны магистр
 14. Г.Дөлгөөн, Эм зүйн ухааны магистр

Холбоо барих

Эмнэлзүйн эмзүй, менежментийн тэнхим

Улаанбаатар хот АШУҮИС-ийн II байр, Эм зүйн сургууль, 302 тоот өрөө

Тэнхимийн эрхлэгч
И-мэйл: munkhbat@mnums.edu.mn
Тэнхимийн групп хаяг: dcppm.group@mnums.edu.mn