Монгол Анагаах Ухаан Олон улсын сургууль

Дотор өвчин судлалын тэнхим

Товч түүх

   Тус тэнхим 2000 онд байгуулагдсан. Анхны тэнхмийн эрхлэгчээр МАУА-ийн гишүүн, АШУ-ны доктор,профессор Д.Цэрэндагва ажиллаж байсан. Тэнхмийн эрхлэгчийн албыг АУ-ны доктор, профессор С.Сээсрэгдорж, АУ-ны доктор, дэд профессор С.Хишигжаргал нар хашиж байсан ба 2017 оноос хойш АУ-ны доктор П.Молор-Эрдэнэ гүйцэтгэж байна. Тэнхмийн бүрэлдэхүүнд тус сургуулийг үүсгэн байгуулагчдын нэг АУ-ны магистр, клиникийн профессор Д.Чулуунчимэг, УАУТХ-ийн захирал, МАУА-ийн гишүүн АУ-ны доктор,профессор Ч.Чимэдрагчаа, Академич Ш.Болд, АУ-ны доктор, дэд профессор Ч.Батнайрамдал нар ажиллаж байсан.

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа

Уламжлалт анагаахын чиглэлээр эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд мэргэжил дээшлүүлэх, урт богино хугацааны сургалт, резиденсийн сургалтыг явуулах

Төгсөлтийн сургалтаар магистр, докторын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, эрдэм шинжилгээний ажлуудыг удирдах

АШУҮИС-ийн Монгол-Япон сургалтын эмнэлэг, МАУҮТөвийн үйл ажиллагаанд оролцож оношилгоо, эмчилгээг хийж, эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх

Тэнхимийн бүрэлдэхүүн

Тэнхимийн эрхлэгч, АУ-ны доктор П.Молор-Эрдэнэ     

АУ-ны доктор, профессор С.Сээсрэгдорж        

АУ-ны доктор, дэд профессор С.Хишигжаргал  

Тэнхимийн багш, АУ-ны доктор С.Доржбат     

Дадлагажигч багш, АУ-ны доктор М.Сүрэнчимэг          

Дадлагажигч багш, АУ-ны магистр Б.Золзаяа

Эрдэм шинжилгээний төсөлт ажлууд

  • 1. “Уламжлалт анагаах ухааны нийлмэл эмийн жорд тулгуурлан чихрийн шижингийн эмчилгээнд хэрэглэх, хүндрэлээс сэргийлэх шинэ бэлдмэл гарган авах”, Инновацийн төсөл, АУ-ны доктор П.Молор-Эрдэнэ (төслийн удирдагч). 2018-2020
  • 2. “МАУ-д өргөн хэрэглэгддэг зарим эм бэлдмэлийн түүхий эдийн нөөцийг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлд ашиглах дэвшилтэт технологи боловсруулах”, АУ-ны доктор П.Молор-Эрдэнэ (төслийн гүйцэтгэгч). 2016-2017
  • 3. “Жоншноос эмийн уламжлалт технологийн аргаар биологийн идэвхит бэлдмэл гарган авах” инновацийн төсөл, АУ-ны доктор, профессор С.Сээсрэгдорж (төслийн удирдагч), АУ-ны доктор С.Доржбат (төслийн гүйцэтгэгч). 2011-2014
  • 4. “Ходоод, улаан хоолойн хавдрын эсийн өсгөвөрт жоншны үнс нөлөөлөх нь”, АУ-ны доктор, профессор С.Сээсрэгдорж (төслийн удирдагч). 2016-2018
  • 5. “Эртний судар номноос урт наслуулах эм, найрлагыг тодруулан мэдээллийн сан бүрдүүлж, тархац, нөөцийг тогтоох нь”, ӨМӨЗО. ОУМЭХ-той хамтарсан төсөл, АУ-ны доктор, профессор С.Сээсрэгдорж (төслийн удирдагч). 2018-2020
  • 6. “Япон Улсын Ниппон сангийн “Уламжлалт анагаах ухааныг дэлгэрүүлэх” төсөл сургагч багш, АУ-ны доктор, дэд профессор С.Хишигжаргал (төслийн гүйцэтгэгч). 2004-2007.
  • 7. “Архаг пиелонефрит өвчнийг орчин үеийн болон УАУ-ны аргаар эмчилж үр дүнг харьцуулан судалсан нь “ ШУТС-ийн төсөл, АУ-ны доктор, дэд профессор С.Хишигжаргал (төслийн гүйцэтгэгч). 2010-2013.

Холбоо барих

Дотор өвчин судлалын тэнхим

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн, Монгол Анагаах Ухаан Олон улсын сургуулийн хичээлийн байр 408 тоот

Тэнхимийн эрхлэгч:

И-мэйл: molorerdene@mnums.edu.mn