Сувилахуйн Сургууль

Суурь сувилахуйн тэнхим

ТАНИЛЦУУЛГА
Суурь сувилахуйн тэнхим нь анх 2010 онд байгуулагдсан бөгөөд одоо 8 багшийн орон тоотой ажиллаж байна.

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Суралцагчдад уламжлалыг хадгалж, шинэчлэлийг нэвтрүүлэх зорилгоор харилцааг чухалчилсан, шийдвэр гаргалтанд тулгуурласан, сувилахуйн үндэс, ур чадварын цогц чадамж олгоход чиглэсэн сургалт, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оршино.