Эрхэм зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

     Монгол улсын эмгэг судлал, эс судлал,эмнэлгийн эрх зүй,  шүүх анагаахын салбарын эрдэм шинжилгээ, сургалт болон эрүүл мэндийн үйлчилгээг чанартай үзүүлдэг, олон улсын хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлсэн үндэсний тэргүүлэх тэнхим болоход оршино.

ЗОРИЛГО:

    Эмгэг судлал, эс судлал, эмнэлгийн эрх зүй, шүүх анагаахын салбарын сургалт, эрдэм шинжилгээ мэргэжлийн үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд манлайлан оролцож, шинжлэх ухааны орчин үеийн технологийн хөгжлийг нутагшуулах, судалгаанд суурилсан, эрүүл мэндийн тусламж үзүүлдэг  тэнхим болон өргөжиж, эмгэг судлаач, эс судлаач, шүүх анагаахын шинжээчийг өндөр ёс зүй, мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах.