mnen
mnen
Сувилахуйн сургууль

Хөтөлбөр

ТӨГСӨЛТИЙН ӨМНӨХ СУРГАЛТ

Сувилахуй4 жил  D091301

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 4 жилийн хугацаанд 130 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Сувилахуйн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Сувилагч – 3 жил C091301

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 3 жилийн хугацаанд 106 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Сувилагчийн дипломын зэрэгтэй төгсөнө.  Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

 

Сувилахуй (шаталсан) – 1 жил D091301

Сувилагч (диплом), Эх баригч, Бага эмч, Уламжлалт анагаахын ухааны бага эмч, Уламжлалт анагаах ухааны сувилагчийн дипломын зэрэгтэй элсэгч 1 жилийн хугацаанд 32 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Сувилахуйн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 09, 03 сард элсэлтийг зохион байгуулдаг.

 

Туслах сувилагч – 3 сар

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн болон эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа үйлчилгээний ажилтнууд элсэн сувилгаа асаргааны үндсэн суурь ур чадваруудыг судалж төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 09, 03 сард зохион байгуулдаг.

 

Эх барихуй – 4 жил D091302

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 4 жилийн хугацаанд 136 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Эх барихуйн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Хөдөлгөөн засалч 4 жил D091201

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 4 жилийн хугацаанд 128 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Хөдөлгөөн засалчийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Хөдөлмөр засалч – 4 жил D091202

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 4 жилийн хугацаанд 122 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Хөдөлмөр засалчийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

ТӨГСӨЛТИЙН СУРГАЛТ

Сувилахуйн сургууль нь төгсөлтийн сургалтаар “Сувилахуй” гэсэн нэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг байсан бол 2021 оноос нийт 10 чиглэлээр магистрын 1,5-2 жил:

 • Сувилахуй                         – 2 жил E09130101
 • Нярай хүүхдийн сувилахуй – 2 жил E09130102
 • Мэс заслын сувилахуй – 2 жил E09130103
 • Эрчимт эмчилгээний сувилахуй – 2 жил E09130107
 • Хавдрын сувилахуй – 2 жил E09130106
 • НЭМ-ийн сувилахуй – 2 жил E09130109
 • Уламжлалтын сувилахуй 2 жил E09130104
 • Эх барихуй – 2 жил E09130201
 • Хөдөлгөөн засалч – 2 жил E09130128
 • Хөдөлмөр засалч – 2 жил E09130129
 • Сувилахуй /Сайбер сургалт/ – 2 жил E09130101

Докторын сургалт

 • Сувилахуй – 3 жил F09130101
 • Эх барихуй – 3 жил F09130201

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТ

АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг. Үүнд:

 • Сувилагч – 22 чиглэл
 • Хөдөлгөөн засалч – 4 чиглэл
 • Уламжлалт анагаахын сувилагч – 2 чиглэл

Хэрвээ та энэ чиглэлийн сургалтын талаарх мэдээллийг сонирхож байгаа бол  Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн веб хуудас руу орж мэдээллийг авна уу.

Сувилахуйн сургууль нь богино хугацааны багц цагийн тасралтгүй сургалтыг мэргэжлийн чиглэл бүрээр тэнхим, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран танхимаар, цахимаар, хосолсон (blended) хэлбэрээр зохион байгуулдаг. Эдгээр сургалтын талаарх мэдээллийг сонирхож байгаа бол e-erdem.mn хаягаар орж, төгсөлтийн дараах сургалт гэсэн цэснээс мэдээллийг авна уу.

Холбоо барих

АШУҮИС Сувилахуйн сургууль

Ард Аюушийн гудамж, БГД 6-р хороо, ШХ-26/188, Улаанбаатар хот-16081, Монгол улс 

Утас: +976 70007633
И-мэйл: nursinginfo@mnums.edu.mn

Сувилахуйн сургуулийн суралцахуйн менежментийн систем
www.e-erdem.mn

АШУҮИС-ийн төгсөлтийн өмнөх сургалтын цахим систем
www.elearning.mnums.edu.mn
АШУҮИС-ийн төгсөлтийн дараах сургалтын цахим систем
www.postgraduate.mnums.edu.mn/
Монгол Улсын цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал
www.e-mongolia.mn