Сувилахуйн сургууль

Гадаад харилцаа

Бидний гадаад хамтын ажиллагааны зорилго нь олон улсын хамтын ажиллагааны түншлэлийг акедемик түвшинд хэрэгжүүлж сувилахуй, эх барихуй,  хөдөлгөөн болон хөдөлмөр заслын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэхэд оршино. Гадаад хамтын ажиллагааг төлөвлөх, өндөр хөгжилтэй орнуудын сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж хамтран ажиллах, боловсрол сургалт, судалгааны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болон олон улсад таниулан сурталчлах, туршлага солилцох зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Үйл ажиллагаа

 

 

Хамтын ажиллагааны түншлэл бүхий их сургуулиуд, олон улсын байгууллагууд

Сувилахуйн сургууль нь хөгжлөөр тэргүүлэгч Япон, АНУ, Солонгос, Швейцарь зэрэг 7 орны 10 гаруй их сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг бөгөөд гэрээний дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. ДЭМБ, НҮБ-ын ХАС, Ротари байгуулага зэрэг олон улсын байгууллагууд, мэргэжлийн чиглэлийн олон улсын нийгэмлэг холбоод үйл ажиллагааг дэмжин, хамтран ажилладаг. Хамтын ажиллагааны хүрээнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн МОМЕНТ, Эх нялхасын эрүүл мэндийн боловсрол, Эх барихын хүндэтгэлтэй тусламж ба төрөлтийн хамтрагч зэрэг /6/ төсөл, хамтарсан сургалт /8/, сувилахуйн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 5 дахь удагаа зохион байгуулан ажиллаж байна.