Сувилахуйн сургууль

Багшийн хөгжил

Эрдэм мэдлэг, ёс зүйтэй, чадварлаг багш, судлаач, эмч нар бол АШУҮИС-ийн үнэт зүйл юм.

Сувилахуйн сургуулийн багш бид Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын ууган сургуулийн нэгэн хэсэг болж, эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийг цогц чадамж бүхий мэргэжилтнээр хангах чухал үүргийг гүйцэтгэж байна.

Ирээдүйн шилдэг мэргэжилтэнг бэлтгэхэд багшийн хөгжлийг тасралтгүй дэмжих, багш нарын мэдлэг, чадвар, хандлага, нийгмийн баталгаа, багшийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм.

Багшийн хөгжлийн чиглэлээр 2021 онд хийсэн ажлыг товч танилцуулахад:

 • Багш нарт зориулсан дараах сургалтуудыг зохион байгуулсан.
  • “Цахим сургалтын хэрэглээ–1”
  • “Цахим сургалттай холбоотой явуулж буй бодлого, журам”
  • “Цахим сургалтын системийн хэрэглээ”
  • “Цахим сургалтанд ашиглах программ/Streamyard,  Zoom/”
  • “Цахим сургалтын хэрэглээ–2”
  • “Цахим сургалтанд ашиглах программ/  Google meet/”
  • “Боловсролын дижитал өөрчлөлт”
  • “Их дээд сургуулийн багшид тавигдах шаардлага, багшийн ёс зүй, хувцаслалт, хувь хүний хөгжил”
  • “АНУ-ын ЭСЯ-ны олон нийтийн хөтөлбөрүүд”
  • “Micro-teaching” сургалт
  • Scorpio сургалт
  • Project Based Learning сургалт
  • “Цөм хөтөлбөр”
  • Үлгэрлэгч багш
  • Стресс менежмент зэрэг олон сургалтууд
 • Багш, ажилтны бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, нийтэч, хамт олонч нөхөрсөг харилцаа, хувь хүний төлөвшлийг батжуулах, хамт олноо сурталчлах, эв найрамдлыг бэхжүүлэх зорилгоор “Эрүүл багш” аяныг зохион байгуулсан.
  • “Эрүүл багш” аян 1 –ийн хүрээнд: гар бөмбөг, теннис, шатрын тэмцээн
  • “Эрүүл багш” аян 2 -ийн хүрээнд: Зайсан – Дугуй цагаан – Зайсан чиглэлд уулын алхалтын клуб
 • Багш бүрийн Хувь Хүний Хөгжлийн Төлөвлөгөөний явцад үнэлгээ хийдэг ба нийт 7 тэнхмийн 70 багш (100%) 2 дахь хичээлийн жилд амжилттай хамрагдаж байна. Багш бүр өөрийн үнэлгээн дээр үндэслэн хөгжлийн төлөвлөгөө гаргадаг
 • Багш бүр хавтасны нэгдсэн загварын дагуу /багшийн өөрийн, хичээлийн/ хавтсаа цэгцлэн, хянадаг
 • Мэргэжлийн чиглэлээр ажиллах, судалгааны ажил хийхээс гадна Суралцахуйн чиглэлээр судалгаа шинжилгээг тогтмол хийдэг
 • Ажил үйлсээрээ тэргүүлэгч багш нарыг Хөдөлмөрийн гавъяаны одон, Алтан гадас одон, Хөдөлмөрийн хүндэт тэмдэг, Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, Боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, ЭМЯ-ны жуух бичиг, БШУЯ-ны жуух бичиг, Спортын дэд мастер, мастер цол тэмдгээр шагнаж урамшуулсан.
 • Шилдэг багш, шилдэг ажлын хэсэг, шилдэг тэнхимийг шалгаруулан урамшуулахаас гадна судлаачдад тэтгэлэг олгох, бүтээлийг дэмжих, нийгмийн идэвх, мэргэжлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр шилдэгүүдийг тодруулан, урамшуулдаг.

Цаашид бид бүхэн …

АШУҮИС-ийн Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр, Алтан дүрмийн хүрээнд боловсруулан гаргасан Сувилахуйн сургуулийн багшийн хөгжлийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулан, 2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлж эхлээд байна. Үүнд:


Мөн мэргэжлийн болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр дэмжих, хөгжүүлэх, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг болох ажлуудыг төлөвлөн зохион байгуулж байна.