Дүгнэлт

  • Ёс зүйн дүгнэлт:

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

  1. Ёс зүйн дүгнэлт гаргахыг хүссэн өргөдөл
  2. Диссертаци
  3. Судалгааны явцын болон төгсгөлийн шатны товч тайлан
  4. Судалгааны ёс зүйн асуудалтай холбоотой товч танилцуулга
  5. Гарын үсэг бүхий таниулсан зөвшөөрлийн хуудсууд
  6. Ёс зүйн зөвшөөрөл авсан хурлын тэмдэглэл
  7. Магистрант бол тэнхимийн хурлын протокол, Докторант бол эрдэмтдийн зөвлөлийн эцсийн дүнг хэлэлцсэн хурлын протокол
  8. Судалгаа хийсэн нь үнэн, ёс зүйн зөрчил үгүй бүхий байгууллага, эмнэлгийн албан тоот
  9. Мэдэгдэх хуудас (Тухайн сарын хурлаар орохыг веб хуудсаас харах )

Жич: Бүрдүүлэх материалыг PDF- файлд оруулан сар болгоны нэг дэх долоо хоногийн БААСАН гаригт (СЁЗХХ-ны гишүүдэд) irb.group@mnums.edu.mn хаягаар илгээнэ үү

– Хурал цахимаар болох ба тус хурлаар бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлсэн магистрант, докторантын ажлыг хэлэлцэх ба хуралд зөвхөн ёс зүйн хорооны гишүүд оролцох ба хурлын шийдвэрийг хурал болсон өдрийн дараа 7 хонгийн ЛХАГВА гаригт веб хуудсанд байршуулна.

Судалгааны ажлын ДҮГНЭЛТ авах бол ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү