Төгсөлтийн сургалт

Магистр, докторын сургалтын элсэлтийн бүртгэлийг https://gp.mnums.edu.mn цахим хуудсаар зарлана.

 

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ ХУГАЦАА:

 

Намрын улиралд:

8-р сарын 25-наас 09 дүгээр сарын 10-ний өдрийг дуустал

Хаврын улиралд:

2 -р сарын 01-наас 02 дүгээр сарын 15-ний өдрийг дуустал бүртгэнэ.

     Магистрын сургалтад элсэгч нь бакалаврын зэрэгтэй, докторын сургалтад элсэгч нь магистрын зэрэгтэй байх ба АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын https://gp.mnums.edu.mn цахим хуудсаар дараах шаардлагатай материалыг бүрдүүлэн нэг PDF файл үүсгэн graduate.add@mnums.edu.mn хаяг руу илгээнэ.

 

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 1. Анкет. ЭНД ДАРЖ татаж авах (зааврын дагуу бөглөх)
 2. Элсэхийг хүссэн өргөдөл / Зөвхөн гараар бичнэ үү./
 3. 3х4 хэмжээний цээж зураг /2%+1 анкетад наах/
 4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 5. Эзэмшсэн боловсролын диплом (бакалавр, магистр), түүний хавсралтын хуулбар (бүрдүүлэх материал гадаад хэл дээр бол албан ёсныорчуулга хийлгэн, нотариатаар баталгаажуулсан байна);   Докторантурт бүртгүүлэх бол магистрын дипломын хуулбар, эх хувийн хамт
 6. Бүртгэлийн хураамж төлсөн баримт (5431143942 хаан банк, бүртгэлийн код 107)

Элсэлтийн шалгалт:

 • Магистр, докторын элсэгчдээс АНГЛИ ХЭЛ болон МЭРГЭЖЛИЙН шалгалтыг ЦАХИМ хэлбэрээр авна.

Элсэгчийг шалгаруулах, мэдэгдэх

    Элсэлтийн шалгалтын дүнг АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын цахим хуудсаар мэдэгдэнэ.

   Шалгалтад тэнцсэн элсэгч заасан хугацаанд дараах материалыг эх хувиар бүрдүүлэн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

 

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 1. Анкет. ЭНД ДАРЖ татаж авах (зааврын дагуу бөглөх)
 2. Элсэхийг хүссэн өргөдөл / Зөвхөн гараар бичнэ үү./
 3. 3х4 хэмжээний цээж зураг /2%+1 анкетад наах/
 4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 5. Эзэмшсэн боловсролын диплом (бакалавр, магистр), түүний хавсралтын хуулбар (бичиг баримт гадаад хэл дээр бол албан ёсны орчуулга хийлгэн, нотариатаар батлуулсан байна); Докторантурт бүртгүүлэх бол магистрын дипломын хуулбар, эх хувийн хамт
 6. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт (5031813390 хаан банк, бүртгэлийн код 107)

/СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙГ БҮРЭН ТӨЛСӨН ТОХИОЛДОЛД АШУҮИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛААР СУРАЛЦАХ ЭРХ НЭЭГДЭНЭ. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР БОЛОН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ ДУТУУ ТОХИОЛДОЛД МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХГҮЙГ АНХААРНА УУ./

Сургалтын төлбөр төлөх данс:

Хаан банк- 5031813390

Гүйлгээний утга:

Магистрын танхимын сургалт: код 102, элсэгчийн Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар, сургалтын төлбөр- 2,732,400 төгрөг

Магистрын цахим сургалт: код 122, элсэгчийн Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар, сургалтын төлбөр- 2,070,000 төгрөг

Докторын сургалт: код 103, элсэгчийн Регистрийн дугаар, овог нэр, утасны дугаар, сургалтын төлбөр- 3,339,600 төгрөг

 

Дэлгэрэнгүйг: http://gp.mnums.edu.mn/

Холбоо барих:

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль,
С.Зоригийн гудамж, Ш/Х-48/111
Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс
graduate.policy@mnums.edu.mn
11-320579, 11-320623