Онлайнаар бүртгүүлэх заавар

Одоогоор элсэлтийн бүртгэл идэвхгүй байгаа. 2021-2022 оны төгсөлтийн өмнөх сургалтын бүртгэл хавар элсэлтийн үеэр идэвхтэй болно.