Хамтын ажиллагаа

Хамтран ажилладаг гадаадын их дээд сургууль, байгууллагууд

  Орон Гадаадын их сургууль, байгууллагын нэр Гэрээ эхэлсэн огноо Хамтын ажиллагаа дуусах огноо Хамтарсан үйл ажиллагааны чиглэл
1 Австрали Sydney Medical school, The University of Sydney 2012.06.28 (MOU) хугацаа заагаагүй Сургалт, судалгааны зорилгоор багш, ажилтан болон бүх түвшний оюутан солилцоо, 
2 Австрали Sydney School of Public Health, The University of Sydney 2017.06.06 (MOU) 2022.06.06 ШУ-ны мэдээлэл, материал солилцоо;
Судалгааны ажилтан, багш ажилчдын түр хугацааны солилцоо; судалгаа, эрдэм шинжилгээний хөтөлбөр солилцоо
Оюутан, эмч, эрүүл мэндийн ажилтан болон удирдлагын ажилтан солилцоо
3 Австрали Australian College for Emergency Medicine 2017.06.20 2022.06.20 Жил бүрийн зун тус коллежоос багш,мэргэжилтнүүд ирж АШУҮИС-ийн багш нартай хөдөө орон нутагт сургалт зохион байгуулдаг
4 Австри Eurasia Pacific Uninet 2003.08.13 хугацаа заагаагүй 2015 оноос жил бүр Ernst Mach Grant for postdocs зарлагдаж байгаа. EURASIA-PACIFIC UNINET-ийн Монгол дахь төлөөлөгч ШУТИС дээр байрладаг. 
5 АНУ Bioregions International 2019.05.09 (MOU) жил бүр сунгагддаг Жил бүр судалгааны ажлын хүрээнд Хөвсгөлруу 2-3 оюутан ажиллуулж дараа Монтанагийн эмнэлэгт дадлага хийлгэдэг. 
6 АНУ Montana State University 2010 жил бүр сунгагддаг WWAMI Medical Education Program, Жил бүр 1 оюутныг АНУ-ын Монтана мужийн эмнэлэгт дадлагажигч эмчийн сургалтанд хамруулдаг. 
7 АНУ Children’s Hospital Los Angeles 2017.09.14 (MOU) 2047.09.14 Богино хугацааны сургалт, дадлага,
Төгсөлтийн дараах хөтөлбөр,
Эрдэм шинжилгээний ажил хамтран хийх,
Соёлын солилцооны хөтөлбөр болон бусад хамтарсан үйл ажиллагааг харилцан зөвшилцөн хэрэгжүүлэх
8 АНУ T2C Program, Harvard University  2019.10.23 2021.06 Эмч нарт нарийн мэргэжлийн төгсөлтийн сургалт зохион байгуулах
9 АНУ Christian Medical and Dental Association 2013.09.15 2023.09.17 Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох, Багш ажилчид судлаачдын солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ хйих, Оюутан, эрүүл мэндийн ажилчид, захиргааны ажилчдын солилцоо
10 АНУ Claremont Graduate University 2017.02.10 2022.02.10 Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох, Багш ажилчид судлаачдын солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ хйих, Оюутан, эрүүл мэндийн ажилчид, захиргааны ажилчдын солилцоо
11 АНУ School of Public Health, Loma Linda University, California 2018.05.28 (MOU) 2023.05.28 Тус сургуулийн “TOBAC” тамхины хяналтын судалгааны төсөлд НЭМС хамтран ажиллах, багш, оюутан солилцоо, хамтарсан судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх 
12 АНУ Georgia State University  2018.12.04 2023.12.04 Эх баригчийн сургалтын хөтөлбөрийн дадлага, гардан болон клиник сургалтыг сайжруулах, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил хийх, академик мэдээлэл солилцох, хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурил, семинар, симпосиум зохион байгуулах, багш ажилчид, оюутан судлаач солилцоо 
13 АНУ University of Michigan  2019.01.18 2024.01.18 Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, төсөл хэрэгжүүлэх, багш, оюутан судлаач солилцоо, симпосиум, семинар, эрдэм шинжилгээний хурал хамтарч зохион байгуулах, сургалтын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
14 АНУ City University of New York, Cuny Graduate School of Public Health 2019.09.01 2024.09.01 Солилцооны хөтөлбөр: Анагаах, Шүд, Эм зүй, Сувилахуйн чиглэлээр багш, ажилчид 3 сараар оюутан 4 сарын солилцооны хөтөлбөрт тус бур 2 хүн, Ерөнхий гэрээнд: багш, ажилтан, судлаач нарыг солоилцох, зэргийн бус хамтарсан хөтөлбрөрүүд зохион байгуулах, хамтарсан судалгаа төсөл бичих, хичээлийн хөтөлбөр сайжруулах
15 БНАСАУ Pyongyang University of Science and Technology 2018.08.27 жил бүр сунгагдана Оюутан солилцоо
16 БНСУ ASAN Medical Center 2010.02.14 2021.05.22 Эмнэлгийн зохион байгуулалт, эмнэлзүйн судалгаа,
Элэг шилжүүлэн суулгах багийн сургалт/ богино хугацааны сургалт
17 БНСУ Yonsei University, College of Dentistry 2018.11.11 2023.11.23 Багш ажилчид, оюутан солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, сургалтын хөтөлбөр,
Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох, техникийн дэмжлэг харилцан үзүүлэх
18 БНСУ Jeju National University  2014.01.02 2025.12.04 Төгсөлтийн болон төгсөлтийн өмнөх оюутан солилцооны хөтөлбөр
Багш, ажилчдын солилцооны хөтөлбөр
Эрдэм шинжилгээний ажил хамтран хийх 
19 БНСУ Kosin University 2019.12.16 2024.12.16 Эмнэлгийн мэдээлэл, харилцааны технологи,
Эмнэлгийн аялал жуулчлал,
Бизнесийн хамтарсан семинар, симпозиум зохион байгуулах 
20 БНСУ Graduate School of Public Health, Seoul National University 2015.02.05 2024.10.22 Оюутан солилцоо,
Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр,
Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад хөтөлбөр
21 БНСУ Department of Biomedical Science and Engineering, Gwangju Institute of Science and Technology 2018.05.02 (MOU) 2021.05.02 Багш, ажилтны солилцоо, Оюутан солилцоо, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ 
22 БНСУ Cheil General Hospital and Women’s Healthcare Center  2013.07.01 (MOU) автоматаар сунгагдана Эмчилгээ үйлчилгээний аюулгүй байдал болон чанарыг дээшлүүлэх,
Анагаахын чиглэлээр олон улсын солилцоо хийх,
Дэлхийн жишигт нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний сургалтанд эмч мэргэжилтнүүдийг суралцуулах, хамтарсан хурал, семинар зохион байгуулах,
Олон улсын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хэрэгтэй өвчтөнүүдэд туслалцаа үзүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхэд шаардалагатай тоног төхөөрөмж солилцох, хангах
23 БНСУ College of Human Ecology, Seoul National University 2019.10.22 2024.10.22 Оюутан, ажилчид, багш солилцоо, судалгаа шинжилгээ хамтран ажиллах, бусад академик үйл ажиллагаа
24 БНСУ Korea Institute of Oriental Medicine 2010.09.07 2025.06.02 Уламжлалт анагаах ухааны шинжлэх ухааны арга аргачлал, боловсролын сурах бичгийг сайжруулах, эрдэм шинжилгээ, академик арга хэмжээ зохион байгуулах, уламжлалт анагаах ухааны шинжлэх ухааны арга аргачлалын талаар мэдээлэл солилцох, багш ажилчид,оюутан солилцоо, ДЭМБ-н Уламжлалт анагаах ухааны төвийн мэдээлэл солилцох, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд уламжлалт анагаах ухааны оролцоог дэмжих
25 БНСУ Chonnam National University Hospital 2016.11.02 2021.11.02 Багш ажилчид, оюутан солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, сургалтын хөтөлбөр,Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох 
26 БНСУ Kosin University Gospel Hospital 2017.12.09 (MOU) 2 жил хүчинтэй түүнээс цааш автоматаар сунгагдана Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах, хамтарсан бизнесын семинар, симпозиум зохион байгуулах
27 БНСУ Medytox Inc. 2018.02.28 (MOU) хугацаа заагаагүй Их сургуулийн Нэгдсэн Эмнэлэгт Медитокс корпорац ботулинум токсин-А ханган нийлүүлэх төсөл
28 БНСУ International Education Exchange Association  2018.08.24 2028.08.24 АШУҮИС-ийн гадаад оюутны тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор: БНСУ-2 жил, Giorgia state university-2 жил, АШУҮИС-2 жил суралцах хөтөлбөр 
29 БНСУ Korea Brain Research Institute  2019.09.07 2024.09.07 Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, хэвлэл, өгүүлэл болон мэдээлэл солилцох, эрдэм шинжилгээний хурал, семинар хамтран зохион байгуулах, хамтарсан судалгаа хэрэгжүүлэх, оюутан, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн болон судлаач солилцоо
30 БНСУ Jaseng hospital of Korean Medicine 2019.10.31 2025.10.31 Нийгмийн эрүүл мэнд, анагаах ухааны хүрээнд багш, ажилчдын сургалтын солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хамтарсан хурал,эрдэм шинжилгээний хурал, симпозиум зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих
31 БНСУ NS Devil CO.,LTD in South Korea  2018.05.08 2023.05.08 U-learning програмыг АШУҮИС-д хэрэгжүүлэх
Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, хэвлэл, өгүүлэл болон мэдээлэл солилцох, эрдэм шинжилгээний хурал, семинар хамтран зохион байгуулах, хамтарсан судалгаа хэрэгжүүлэх, оюутан, эмч, эмнэлгийнмэргэжилтэн болон судлаач солилцоо
32 БНСУ Jinju Health College 2018.11.20 2023.11.19 Багш, ажилчид, судлаач,оюутан, эмч, феллоу, эмнэлгийн мэргэжилтний солилцоо, Эрдэм шинжилгээ он судалгааны мэдээлэл солилцох, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ болон симпозиум зохион байгуулах
33 БНСУ Сунь Юүнь Сонь 2019.1 2025.09 Оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
34 БНТУ Saglik Bilimleri University (Mevlana Exchange Program MOU) 2019.09.04 2023.09.04 Багш ажилчид, оюутан солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал,лекц, симпосиум зохион байгуулах, Эрдэм шинжилгээний ажил хамтарч хийх, эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох 
35 БНТУ Izmir Katip Celebi University 2019.06 2024.06 Багш ажилчид солилцоо, Хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал,лекц, симпосиум зохион байгуулах, Эрдэм шинжилгээний ажил хамтарч хийх болон бусад
36 БНТУ Koc University 2019.11.06 2024.11.06 Удирдах зөвлөл, багш ажилтан болон оюутан солилцох, хамтарсан судалгаа хийх, илтгэл, хурал, симпосиум зохион байгуулах, академик хэвлэмэл судалгааг солилцох
37 БНФУ Medicins du Monde, France 2008.06.20 хугацаа заагаагүй MDM-д АШУҮИС-аас дадлагажигч байршуулах;
MDM-ээс АШУҮИС-д байршуулсан дэд бүтцэд танин мэдэхүйн зан үйлийн эмчилгээний (CBT) талаар мэдлэг олгох
38 БНФУ French National Center for Scientific Research  2019.09.10 2024.09.10 Оюутан солилцоо, Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр, Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад хөтөлбөр, мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр
39 БНХАУ Inner Mongolia University of Nationalities 2006.06.09 2021.05.21 ӨМҮИС-с АШУҮИС-н докторантурт монгол оюутантай ижил үнээр сургах
МАУОУС харъяа клиникийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн туслалцаанд 1.459.362 юань,
Эм зүйн сургуулийн эмийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжинд 17000
Эм зүйн сургуулийн 3 багшийн судалгааны ажилд 90.000 юань,
Нийт МАУОУС, Эм зүйн сургуульд нийт 643.8 сая хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.
40 БНХАУ Shanghai Jiaotong University, School of Medicine  2019.04.23 2024.04.23 Оюутан солилцоо,
Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр
Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад хөтөлбөр
Тархи судлалын хүрээлэн
41 БНХАУ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine 2010.08.25 2022.05.27 Зүү, төөнө заслын их эмчийн баклаврын зэрэг олгох хамтарсан хөтөлбөр, оюутан багш солилцоо
42 БНХАУ Inner Mongolia Medical University, International Hospital of Mongolian medicine  2013.11.15 2023.09.08 Төгсөлтийн өмнөх сургалтын оюутан солилцоо: 2014 оны элсэлт 2016 онд 12 оюутан, 2015 оны элсэлт 2017 онд 5 оюутан,2016 оны элсэлт 2018 онд 12 оюутан,АШУҮИС-ийн МАУОУС-д нийт 29 оюутан суралцаж байна
43 БНХАУ China educational instrument and equipment corporation 2016.08.26 2026.08.26 Хамтарсан сургалт, хөтөлбөр 
44 БНХАУ China Pharmaceutical University 2011.04.25 2024.09.25 Оюутан, багш солилцоо, хамтарсан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний хамтарсан ажиллагаа явуулах, 
45 БНХАУ Inner Mongolia Medical University  2015.06.17 2024.06.20 Магистр, докторын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний солилцоо, бакалаврын оюутан солилцоо, шинжлэх ухааны судалгааны хамтын ажиллагаа,
МАУОУС сургалтын хамтын ажиллагааг сайжруулж, боловсролын тогтолцоог сайжруулах, клиникийн мэргэжлийн багш солилцоо, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, өвчтөн харилцан шилжүүлэх зардлыг хөнгөвчлөх,
Сургалт судалгааны материал, сургалтын ном товхимол солилцох
46 БНХАУ Inner Mongolia Mongolian Chinese Hospital (Huhhot) 2014.07.01 хугацаа заагдаагүй Эмч мэргэжилтнийг бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага солилцох, дадлага хийх, багш оюутан солилцох,сургалт зохион байгуулах,
Хамтран судалгаа хийх, төсөл хэрэгжүүлэх,
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах, эрдэм шинжилгээний бага хурал, уулзалт 
47 БНХАУ Baotou Medical University 2016.12.23 (Agreement) 2021.12.23 Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох, эрдэмтэн судлаач богино хугацаанд солилцох, хамтарсан сургалт судалгаа хийх, оюутан, багш
48 БНХАУ Hospital of Mongolian Medicine, Alagsa-Ezine province, Inner Mongolia 2018.03.21 2023.03.21 Оюутан солилцоо,
Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр,
Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад,
Мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр
49 БНХАУ Hospital of Mongolian Medicine, Xilin Gol province, Inner Mongolia 2018.01.30 2023.01.30 Оюутан солилцоо,
Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр,
Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад хөтөлбөр 
50 БНХАУ Mongolian-Chinese Medical Hospital 2018.01.17 2023.01.17 Эмч мэргэжилтнийг бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага солилцох, дадлага хийх, багш оюутан солилцох,сургалт зохион байгуулах,
Хамтран судалгаа хийх, төсөл хэрэгжүүлэх,
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах,
Эрдэм шинжилгээний бага хурал, уулзалт ярилцлага, зохион байгуулах
51 БНХАУ Chi Feng University, PRC 2017.12.18 2022.12.18 Оюутан солилцоо, Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр, Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад хөтөлбөр 
52 БНХАУ Peking University International Hospital 2017.08.11 хугацаа заагаагүй АШУҮИС-с богино хугацааны сургалтад явуулах,
Монгол Улсын хүндэт эрхмүүдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх,
Хамтарсан сургалт, лекц зохион байгуулах 
53 БНХАУ Mongolian Medical Hospital of Lianing Province, People’s Republic of China  2018.06 2023.06 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, багш, оюутан солилцох,
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах,
Хамтран судалгаа хийх, төсөл хэрэгжүүлэх,
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах, Магистр, докторт суралцах
54 БНХАУ Mongolian-Chinese Medical Hospital in Bugat Province, People’s Republic of China 2018.01.01 2023.01.01 Оюутан солилцоо, Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр, Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад, Мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр
55 БНХАУ ӨМӨЗООУМЭ 2018.12 2023.12 Монгол Анагаах Ухааны судалгааны төв байгуулах, хамтарсан судалгаа хийж, судалгааны үр дүнд эм үйлдвэрлэл, эмчилгээ оношилгоог практикт нэврүүлэх,
56 БНХАУ Xinxiang Medical University 2019.09.19 2024.09.19 Хамтарсан эрдэм шинжилгээ хийх, багш, судлаач солилцоо, хамтарсан семинар, лекц, хурал зохион байгуулах, сендвич хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, 
57 Бутан Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan, Ministry of Health, Bhutan 2016.06.02 2021.06.02 Бутан Улсаас АШУҮИС-д магистрын оюутан элсүүлэн суралцуулах,
Уламжлалт анагаахын чиглэлээр богино болон урт хугацааны хамтарсан сургалт зохион байгуулах 
58 БХУ University of Antwerp  2020.01.28 2025.01.28 Багш, ажилтны солилцоо,
Оюутан солилцоо,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, судалгаа хийх, хамтарсан академик үйл ажиллагаа явуулах, мэдээлэл солилцох
59 БХУ Ghent University 2020.05.29 2025.05.29 Багш, ажилчдын солилцоо
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ болон симпозиум, лекц, хурал зохион байгуулах
2 талаас харилцан зөвшилцсөн бусад үйл ажиллагаа
60 ИБУИНХУ University of Essex 2019.01.03 2024.01.03 Эрдмийн сургууль –
Багш ажилчид судлаачдын солилцооны хөтөлбөр,
Оюутан солилцоо,
Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох,
Хамтарсан 
61 ИБУИНХУ University of Birmingham  2019.11.01 2024.11.01 Эрдмийн сургууль –
Багш ажилчид судлаачдын солилцооны хөтөлбөр,
Оюутан солилцоо,
Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ судалгаа хийх
62 Итали  Udine University 2020   Телемедициныг хөгжүүлэх
63 Казакстан Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov  2011.04.22 2024.06.05 Багш ажилчид, оюутан солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал,лекц, симпосиум зохион байгуулах, Эрдэм шинжилгээний ажил хамтарч хийх, эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох 
64 Канад University of Calgary 2015.04.27 2025.04.27 Анагаах ухааны чиглэлээр хамтрах
Сувилахуйн чиглэлээр хамтрах
Академик англи хэл болон олон улсын оюутан солилцоо, дадлага
65 Канад Simon Fraser University, Faculty of Health Sciences 2012.04.19 2026.02.02 UGAAR хамтарсан судалгаа
66 Канад  East Canadian International enterprises  2016.03.09 2026.03.09 Гадаад оюутан илгээж төгсөлтийн өмнөх анагаахын хичээлд суралцуулах ба бүх хичээл англи хэл дээр явагдана
67 Микронезийн Холбооны Улс New Tokyo Medical College 2018.05.03 2028.05.03 Анагаах ухааны боловсролын тогтолцоо, хөтөлбөрийг харилцан солилцож судлах, багш, ажилчдын солилцоо, хосолсон зэргийн/хос дипломтой хөтөлбөрийг зохион байгуулах
68 Недерланд Maastricht University  2019.12.10 2022.12.10 Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээнд боловсролын хөтөлбөрийг сайжруулах, багш ажилчид солилцоо, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил хэрэгжүүлэх,
Докторын сургалтыг Маастриктын их сургуульд хамгаалах
НЭМ, оюутан солилцоо, академик болон соёлын үйл ажиллагаа
69 Недерланд ASPHER 2019.12.09 2022.12.09 Багш, судлаачдын сургалт, оюутан солилцоо, Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох
70 ОХУ Irkutsk state medical university 2014.12.16 2025.11.05 Оюутан, профессор-багш, эмч мэргэжилтэн солилцоо,
Эрдэм шинжилгээний хурал, уулзалт
Хамтарсан судалгаа,хамтарсан эрдэм шинжилгээний бүтээл,  тэнхимийн хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу оюутан солилцоо
Судалгааны хамтын ажиллагаа
Багш, ажилтан, судлаач солилцооны хөтөлбөрүүд
71 ОХУ East Siberia State University of Technology and Management 2019.10.07 2024.10.07 Боловсрол, ШУ, соёлын харилцааны солилцоо тэн дундаа:-Оюутан, докторант, ЭШ-ний хурал, уулзалт, ЭШ-ний ажилтан солилцоо, Хамтарсан ЭШ-ний бүтээл
72 ОХУ Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology 2016.10.27 2021.10.27 Туршилтын мэс засал бааз эмнэлгүүдэд харилцан хийх,
Докторын диссертаци хамтран удирдах,
Судалгаа, эрдэм шинжилгээний төслийг хамтран зохион байгуулах; Судалгааны мэдээлэл, нийтлэл солилцох
Хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал, уулзалт зохион байгуулах, соёлын солилцоо, боловсролын мэдээлэл, нийтлэл солилцох
73 ОХУ Buryat State University 2016.10.26 2021.10.27 Хамтын сургалт, судалгаа, хурал
Хурлын мэдээлэл солилцоо,-Багш, профессор солилцоо, -Богино болон урт хугацааны оюутан солилцоо, -Төгсөлтийн дараах болон сурган заах арга зүйн салбарт мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах,- хэвлэн нийтлэх үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлэх
74 ОХУ Lomonosov Moscow state university 2018.12.21 2021.12.21 Эрдэм шинжилгээний ажил хамтран хийх
75 ОХУ Research Center for Tibet Medicine  2019.06.21 2024.06.21 Оюутан солилцоо, Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр,
Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад, академик мэдээлэл солилцох
76 Польш University of Economy in Bydgoszcz 2019.05.16 2024.05.16 ERASMUS оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
77 Тайван National Cheng Kung University College of Medicine  2019.03.18 2024.03.18 Багш, ажилтны солилцоо,
Оюутан солилцоо,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, судалгаа хийх, хамтарсан академик үйл ажиллагаа явуулах, мэдээлэл солилцох
78 Тайван National central university  2016.04.25 2021.04.21 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хамтарсан төсөлд харилцан багш ажилчид урьж ажиллуулах,
Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл, хэвлэл, онол, солилцох,
Хамтарсан боловсрол олгох хөтөлбөр үүсгэх
79 Тайван Mackay Medical College and Mackay Memorial Hospital 2017.11.08 2022.11.08 Төгсөлтийн өмнөх, төгсөлийн сургалтын 3 оюутанг жил бүр 3 хүртэлх сараар харилцан солилцох
80 Тайван College of Oral Medicine, Taipei Medical University 2019.03.18 2024.03.18 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хамтарсан төсөлд харилцан багш ажилчид урьж ажиллуулах,
Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл, хэвлэл, онол, солилцох,
Хамтарсан боловсрол олгох хөтөлбөр үүсгэх,
Оюутан солилцооны хөтөлбөр
81 Тайван College of Medical Science, Taipei Medical University 2017.09.29 автоматаар сунгагдана Эрдэм шинжилгээ, судалгааны хамтарсан төсөлд харилцан багш ажилчид урьж ажиллуулах,
Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл, хэвлэл, онол, солилцох,
Хамтарсан боловсрол олгох хөтөлбөр үүсгэх,
Оюутан солилцооны хөтөлбөр
82 Тайван National Yang Ming Chiao Tung University 2008.12.25 автоматаар сунгагдана Оюутан солилцоо, Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр, Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад, Мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр
83 Тайван Chang Gung Memorial Hospital  2019.07.03 хугацаа заагаагүй Эмнэлгийн үйлчлүүлэгч харилцан шилжүүлэх, сайн чанарын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, хамтарсан эмнэлзүйн үйл ажиллагаа явуулах
84 Тайван National Defense Medical Center 2020.07.23 2025.07.23 Багш, ажилчид, оюутан солилцоо, Эрдэм шинжилгээ он судалгааны мэдээлэл солилцох, эдгээрийг дэмжих зорилгоор хамтарсан академик үйл ажиллагаа зохион байгуулах, дата албан ёсоор харилцах солилцох, хос дипломт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
85 Тайван Central Taiwan University of Science and Technology 2020.04.23 автоматаар сунгагдана Багш, ажилчид, судлаач,оюутан, эмч, феллоу, эмнэлгийн мэргэжилтний солилцоо, Эрдэм шинжилгээ он судалгааны мэдээлэл солилцох, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ болон симпозиум зохион байгуулах
86 ХБНГУ Heinrich Heine University Dusseldolf, The Institute of Virology, HHU 2019.06.11 2024.06.11 Судалгааны болон боловсролын мэдээлэл, нийтлэл солилцох; багш, удирдлагын ажилтан, эрдэм шинжилгээний ажилтан, оюутан солилцоо; хамтын судалгаа болон эрдэм шинжилгээний бусад ажлуудыг хамтран зохион байгуулах
Судалгааны ажилтан, багш ажилчдын түр хугацааны солилцоо
87 ШХУ Zurich University of Applied Sciences, School of Health Professions 2008.03.18 хугацаа заагаагүй Багш ажилчид судлаачдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээний төсөл хийх,
Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох, хоёр их сургуулиудын соёл харилцан солилцох хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
88 Япон International University of Health and Welfare 2015.07.16 2023.06.23 Оюутан солилцоо,
Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр
Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад хөтөлбөр
89 Япон Nagoya University 2018.01.22 (MOU) Автоматаар Багш ажилчид, оюутан солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, сургалтын хөтөлбөр,
Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох 
90 Япон Dokkyo Medical University 2015.07.04 2021.06.04 Судалгааны материал болон мэдээлэл солилцох
Багш, ажилтан, судлаач солилцоо
Хамтарсан эрдэм шинжилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Эмч, эрүүл мэндийн ажилтан, удирдлагын ажилтан солилцоо
91 Япон Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences 2015.09.08 (Agreement) жил бүр автоматаар Багш болон Эрдэм шинжилгээний ажилтны хамтын ажиллагаа болон оюутан хоорондын солилцоо,
Хамтарсан судалгаа хийх.
Сургалт семинарыг хамтран зохион байгуулах,
Салбар тэнхмийн хүрээнд оюутан солилцон суралцуулах
92 Япон Gunma University 2012.09.24 2021.04.03 Багш, ажилтан, судлаач солилцоо,
Төгсөлтийн болон төгсөлтийн өмнөх оюутан солилцоо,
Хамтарсан судалгаа болон хурал зохион байгуулах,
Эрдэм шинжилгээний зорилгоор мэдээлэл, нийтлэл болон бусад материал солилцох,
2 сургуулийн зохимжтой гэж үзсэн бусад үйл ажиллагаа 
93 Япон Aichi Gakuin University 2008.11.03 2024.07.02 Судлаач болон багш нарын солилцооны хөтөлбөр, хамтарсан судалгаа, Судалгааны үр дүнг солилцох,
Монгол хөдөө орон нутагт сайн дурын шүдний үзлэг хийх
94 Япон Asahikawa Medical University 2017.11.07
2017.07.23
2022.11.07 2022.07.23 Төгсөлтийн болон төгсөлтийн өмнөх сургалтын анагаахын шинжлэх ухааны судалгааны мэдээлэл солилцоо; судалгааны бодит протоколын дагуу хамтарсан судалгааны төсөл сонгон хэрэгжүүлэх; профессор, дэд профессор, туслах профессор болон бусад судалгааны ажилтан нарын урт хугацааны судалгааны хамтын ажиллагаа,
Телемедицин болон нийтлэл бүхий эрдэм шинжилгээний хамтарсан хурал, симпозиум, семинар зохион байгуулах, анагаахын боловсролын бүх салбарт болон судалгааны чиглэлээр оюутан солилцоо, солилцооны хөтөлбөрт 5 хүртэлх оюутанг 2-4 долоо хоногийн хугацаатай илгээнэ. 
95 Япон Nagasaki University 2008.06.24 2023.06.25 Оюутан солилцоо, Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хөтөлбөр,
Хурал, зөвлөгөөн, семинар болон бусад хөтөлбөр
96 Япон University of Miyazaki 2014.06.19 2024.06.14 Судлаачид солилцох
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ болон симпозиум зохион байгуулах,
Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох,
Оюутан солилцоо,
Удирдлагын ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
97 Япон Shimane University 2009.03.05
2014.02.19
Agreement
2024.09.30 Судалгааны болон боловсролын мэдээлэл, нийтлэл солилцох; багш, удирдлагын ажилтан, эрдэм шинжилгээний ажилтан, оюутан солилцоо; хамтын судалгаа болон эрдэм шинжилгээний бусад ажлуудыг хамтран зохион байгуулах
98 Япон AMDA International  2010.09.07 автоматаар сунгана Оюутан солилцоо, тэтгэлэг олгох
99 Япон Fujita Health University  2016.08.23 2021.08.23 Судалгааны материал, мэдээлэл болон нийтлэл солилцох; эрдэм шинжилгээний хамтарсан хурал, семинар зохион байгуулах, хамтарсан эрдэм шинжилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; оюутан болон судлаач солилцоо;
2 их сургууль хамтран ажиллахад тохиромжтой гэж үзсэн үйл ажиллагаа
100 Япон Kanagawa Dental University  2019.09.11 2024.09.11 Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр, Оюутан солилцоо, Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ болон симпозиум зохион байгуулах болон бусад хөтөлбөр 
101 Япон Kosei Nursing school 2015.04.28 АШУҮИС 2 жил+ КСС 3 жил суралцах сендвич хөтөлбөр
102 Япон Kyoto Prefectural University of Medicine 2007.01.15 аль нэг сургууль хичээлийн жилийн төгсгөлд цуцлах хүсэлт тавиагүй бол автоматаар сунгагдана Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, багш, оюутан солилцох
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах.
Хамтран судалгаа хийх, төсөл хэрэгжүүлэх,
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах,
Магистр, Докторт суралцах
103 Япон Tohoku University, Graduate School of Dentistry  2019.08.27 2024.08.27 2 талдаа төлөөлөгчийн газар байгуулах, оюутан, багш, солилцоо, хамтарсан эрдэм шинжилгээний ажил хэрэгжүүлэх
104 Япон University of Tsukuba 2018.07.06 2023.07.06 Профессор багш, судлаач солилцох, төгсөлтийн өмнөх оюутан солилцоо, судалгааны хэвлэмэл материал солилцох
105 Япон Niigata University  2013.10.22 2024.07.30 Хамтарсан лекц, хурал семинар зохион байгуулах. Судалгааны академик мэдээлэл материал солилцох. Монгол улсад Жудо бариа зас лын чиглэлээр эмчилгээний ур чадварт мэргэшүүлэх, хамтарсан хөтөлбөрийн хүрээнд оюутан солилцох
106 Япон Teikyo Heisei University 2015.10.29 (Agreement) 2020.10.29 Багш, ажилчид, судлаачдын солилцооны хөтөлбөр, Төгсөлтийн болон төгсөлтийн сургалтын оюутны солилцооны хөтөлбөр, Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ болон симпозиум зохион байгуулах болон бусад хөтөлбөр
107 Япон Tottori University 2015.10.26 2020.10.26 Багш, ажилчид, судлаачдын солилцооны хөтөлбөр, Төгсөлтийн болон төгсөлтийн сургалтын оюутны солилцооны хөтөлбөр, Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох, Хамтарсан эрдэм шинжилгээ болон симпозиум зохион байгуулах болон бусад хөтөлбөр
108 Япон Antimicrobial Resistance Research Center, National Institute of Infectious Diseases 2017.04.10
(MOU)
Жил бүр хянах Бичил биетний эсрэг тэвчил – н талаар судалгаанд УНТЭ эмнэлэгтэй хамтран ажиллах 
109 Япон Saiseikai Yahata General Hospital 2009.10.05 Жил бүрийн 12 сард хэлэлцэж сунгах Их эмчийн эмнэлзүйн дадлага хийх
110 Япон International Medical and Welfare University  2018.11.28 2021.11.28 Хоёр их сургуулийн Парамедик хөтөлбөрийг хөгжүүлэх, Багш ажилчид, оюутан солилцооны хөтөлбөр,Парамедик салбарт хамтарсан эрдэм шинжилгээ, судалгаа хийх, Соёлын хөтөлбөр болон хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх бусад хамтарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах 
111 Япон Hamamatsu Япон хэлний сургууль / Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн ОУСТ 2019.01.27 хугацаа заагаагүй япон хэл, бизнесийн анхан шатны сургалт, хамтарсан судалгаа хийх, лекц, симплсиум зохион байгуулах, боловсрол, соёл болон бусад үйл ажиллагаа
112 Япон National Cancer Center Research Institute  2019.05.14 2024.05.14 Багш ажилчид, оюутан солилцооны хөтөлбөр, Хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал,лекц, симпосиум зохион байгуулах, Эрдэм шинжилгээний ажил хамтарч хийх, эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох 
113 Япон Seiyo City, Ehime Prefecture 2019.08.01 2024.08.01 Сувилагчдыг дадлагажуулах, нарийн мэргэшлийн сургалтаар дэмжих, багш ажилчдын солилцоо, лекц, эрдэм шинжилгээний хурал, симпосиум зохион байгуулах, хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил хэрэгжүүлэх, академик болон бизнес мэдээлэл болон түүнтэй холбоотой мэдээлэл солилцох
114 Япон Center for Integrative Physiology, Kansai Electronic Power Medical Research Institute 2019.11.14 2024.11.14 Оюутан, багш ажилчид солилцоо, хамтарсан лекц, хурал, симпоосиум зохион байгуулах, хүүхдийн өвчин судлалын чиглэлээр: шээс дамжуулах замын аномалийг пренатал үеийн оношлогоо, давсагны экстропигийн мэс засал, гипоспадиазын мэс заслын техник, хүүхдийн урологийн лапароскопи, академик мэдээлэл солилцох
115 Япон Nagoya City University 2015.03.13 2025.06.15 Хүний нөөцийн солилцоо, хамтарсан хөтөлбөр, судалгаа, эрдэм шинжилгээний мэдээлэл солилцох
116 Япон  Tokushima University 2007.10.05 2022.06.08
2022.10.05
Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Төгсөлтийн хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, сургалтын хөтөлбөр,
Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох
117 Япон  Jichi Medical University 2005.08.16 2025.05.14 Төгсөлтийн болон төгсөлтийн дараах солилцооны хөтөлбөр,
Багш ажилчдын солилцооны хөтөлбөр,
Хамтарсан эрдэм шинжилгээ, сургалтын хөтөлбөр,
Эрдэм шинжилгээ болон судалгааны мэдээлэл солилцох
118 Япон  Association of Medical Doctors of Asia (AMDA) 2007.10. Хугацаа заагаагүй AMDA Multi-national Medical Mission – д оролцох
Miltinational Emergency Care Mission-д оролцох
Анагаах Ухааны боловсрол солилцооны хөтөлбөр, эрдэм шинжилгээ хөгжүүлэх
119 Япон  Graduate School of Medicine, Kyoto University/Occupational Safety and Health Center 2020.11.05 2021.11.05 3 талын хамтарсан “Progression of X-ray Findings of Silicosis in Mongolian Fluorite Miners and Their predict Factors: retrospective cohort study”