kuşadası escort kayseri escort kocaeli escort canlı maç izle güvenilir bahis siteleri deneme bonusu veren siteler
mn
mn

Төгсөлтийн дараах сургалт

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт:

Үндсэн мэргэшлийн (резиденсийн) сургалт

 1. Элсэлт авах хугацаа:

9 дүгээр сард элсэлт явагдана. 9 дүгээр сарын 2 – 3 дахь долоо хоногт цахим бүртгэл явагдана.

 1. Элсэлт авах сургалтын чиглэл, сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээлэл, элсэгчид тавигдах шаардлага. Жич: ЭМС-ын батлах хяналтын тооноос шалтгаалан тухайн хичээлийн жилд зарим чиглэлээр элсэлт авахгүй байж болно.
 2. Бүрдүүлэх материал
  1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
  2. Элсэгчийн анкеттатаж авна уу)
  3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)
  5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар
  6. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
  7. Бүртгэлийн хураамж төлсөн байх
  8. Сургалтын төлбөр төлсөн байх
  9. Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ. Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг, Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)
  10. Дээрх материалууд шаардлага хангасан тохиолдолд төлбөрөө төлнө.
   1. Хэрхэн бүртгүүлэх

   http://postgraduate.mnums.edu.mn  хаягаар хандан бүртгүүлнэ.

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт

1.Элсэлт авах хугацаа

Жил бүрийн хичээлийн жилийн намар 9 сард, хавар 2 сард элсэлтийн бүртгэл явагдана.

 1. Элсэлт авах сургалтын чиглэл, сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээлэл, элсэгчид тавигдах шаардлага. Жич: ЭМС-ын батлах хяналтын тооноос шалтгаалан тухайн хичээлийн жилд зарим чиглэлээр элсэлт авахгүй байж болно.
 2. Бүрдүүлэх материал
  1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
  2. Элсэгчийн анкет (татаж авна уу)
  3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)
  5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар
  6. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
  7. Бүртгэлийн хураамж төлсөн байх
  8. Сургалтын төлбөр төлсөн байх
  9. Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ. Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг, Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)
 1. Хэрхэн бүртгүүлэх

http://postgraduate.mnums.edu.mn  хаягаар хандан бүртгүүлнэ.

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1.Элсэлт авах хугацаа

Элсэлт жил бүрийн 9 дүгээр сарын 2 дахь долоо хоног болон 2 дугаар сарын 2 дахь долоо хоногт элсэлт авна.

 1. Элсэлт авах сургалтын чиглэл, сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээлэл, элсэгчид тавигдах шаардлага. Жич: ЭМС-ын батлах хяналтын тооноос шалтгаалан тухайн хичээлийн жилд зарим чиглэлээр элсэлт авахгүй байж болно.
 2. Бүрдүүлэх материал
  1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
  2. Элсэгчийн анкет (татаж авна уу)
  3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)
  5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар
  6. Үндсэн мэргэшлийн дипломын хуулбар
  7. Тухайн мэргэшлийн чиглэлд шаардлагатай төрөлжсөн мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар
  8. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
  9. Бүртгэлийн хураамж төлсөн байх
  10. Сургалтын төлбөр төлсөн байх
  11. Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ. Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг, Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)
 1. Хэрхэн бүртгүүлэх

http://postgraduate.mnums.edu.mn  хаягаар хандан бүртгүүлнэ.

Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

1.Элсэлт авах хугацаа

Элсэлт жил бүрийн 9 дүгээр сарын 2 дахь долоо хоног болон 2 дугаар сарын 2 дахь долоо хоногт элсэлт авна.

 1. Элсэгчид тавигдах шаардлага: Био-Анагаах судлаач
 2. Бүрдүүлэх материал
  1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
  2. Элсэгчийн анкеттатаж авна уу)
  3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)
  5. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
  6. Бүртгэлийн хураамж төлсөн байх
  7. Сургалтын төлбөр төлсөн байх
  8. Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ. Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг, Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)

4. Хэрхэн бүртгүүлэх

http://postgraduate.mnums.edu.mn  хаягаар хандан бүртгүүлнэ.

Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт:

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт

1.Элсэлт авах хугацаа

Жил бүрийн хичээлийн жилийн намар 9 сард, хавар 2 сард элсэлтийн бүртгэл явагдана.

 1. Элсэлт авах сургалтын чиглэл, сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээлэл, элсэгчид тавигдах шаардлага. Жич: ЭМС-ын батлах хяналтын тооноос шалтгаалан тухайн хичээлийн жилд зарим чиглэлээр элсэлт авахгүй байж болно.
 2. Бүрдүүлэх материал
  1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
  2. Элсэгчийн анкет (татаж авна уу)
  3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)
  5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар
  6. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
  7. Бүртгэлийн хураамж төлсөн байх
  8. Сургалтын төлбөр төлсөн байх
  9. Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ. Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг, Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)
 1. Хэрхэн бүртгүүлэх

http://postgraduate.mnums.edu.mn  хаягаар хандан бүртгүүлнэ.

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1.Элсэлт авах хугацаа

Жил бүрийн хичээлийн жилийн намар 9 сараас эхлэн бүтэн жил тасралтгүй  явагдана.

 1. Элсэлт авах сургалтын чиглэл, сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээлэл, элсэгчид тавигдах шаардлага
 2. Бүрдүүлэх материал
 1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
 2. Элсэгчийн анкет (татаж авна уу)
 3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)
 5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар
 6. Үндсэн мэргэшлийн дипломын хуулбар
 7. Тухайн мэргэшлийн чиглэлд шаардлагатай төрөлжсөн мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар
 8. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
 9. Бүртгэлийн хураамж төлсөн байх
 10. Сургалтын төлбөр төлсөн байх
 1. Хэрхэн бүртгүүлэх

http://postgraduate.mnums.edu.mn  хаягаар хандан бүртгүүлнэ.

 • Дэлгэрэнгүй