Утасны жагсаалт

Газрын нэр Утасны дугаар
1 Захиргаа, хүний нөөцийн газар 321834
2 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний газар 323832
3 Төгсөлтийн өмнөх сургалтын бодлого зохицуулалтын газар 323052
4 Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газар 320579, 320623
5 Маркетингийн газар  329420
6 Оюутны хөгжил, удирдлагын газар 326894, 328894
7 Мэргэжил дээшлүүлэх институт 321194, 313293
8 Санхүү, эдийн засгийн газар 329077
9 Шинжлэх ухаан технологийн газар 70161313
10 Хангамж үйлчилгээний газар 312003
11 Гадаад харилцааны газар 319051
12 Эрхэс хэвлэх үйлдвэр  328994