Утасны жагсаалт

Газрын нэр Утасны дугаар
1 Захиргаа, хүний нөөцийн газар 321834
2 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний газар 323832
3 Төгсөлтийн өмнөх сургалтын бодлого зохицуулалтын газар 323052
4 Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газар 323980
5 Маркетингийн газар 329420
6 Оюутны хөгжил, удирдлагын газар 326894, 328894
7 Мэргэжил дээшлүүлэх институт 321194, 313293
8 Санхүү, эдийн засгийн газар 320762
9 Шинжлэх ухаан технологийн газар 70161313
10 Мэдээлэл технологийн алба 329077
11 Хангамж үйлчилгээний газар 312003
12 Гадаад харилцааны газар 319051
13 Эмнэлзүйн молекул оношилгооны төв 86092626, 86093636