mnen
mnen

Утасны жагсаалт

Газар, Алба нэгжүүд Өрөөний дугаар Гадуур дугаар Дотуур дугаар
1 Захиралын туслах 226 77757575 1000
2 Төгсөлтийн сургалтын бодлого зохицуулалтын газар 224 77757575 1001
3 Багшийн хөгжил, цахим сургалтын газар 214 77757575 1002
4 Их сургуулийн эмнэлгийн хөгжлийн газар 225 77757575 1003
5 Захиргаа хүний нөөцийн газар 223 77757575 1004
6 Захиргаа хүний нөөцийн газар мэргэжилтэн 222 77757575 1005
7 Бичиг хэрэг 211 77757575 1006
8 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар 221 77757575 1007
9 Маркетингийн алба 216 77757575 1008
10 Мэдээлэл технологийн алба 240 77757575 1009
11 Шинжлэх ухааны технологийн газар   77757575 1011
12 Шинжлэх ухааны технологийн газар мэргэжилтэн   77757575 1010
13 Санхүү эдийн засгийн газар 215 77757575 1012
14 Нягтлан бодогч 244 77757575 1013
15 Мэргэжил дээшлүүлэх институт 323 77757575 1014
16 Мэргэжил дээшлүүлэх институтийн арга зүйч 322 77757575 1027
17 Төгсөлтийн өмнөх сургалтын бодлого зохицуулалтын газар 319 77757575 1015
18 Гадаад харилцааны газар 219 77757575 1016
19 Оюутны хөгжил, удирдлагын газар 236 77757575 1017
20 Оюутны хөгжил, удирдлагын газар мэргэжилтэн 235 77757575 1018
21 Хангамж үйлчилгээний газар 212 77757575 1019
22 Хангамж үйлчилгээний газар мэргэжилтэн 227 77757575 1020
23 Био-Анагаахын сургууль 119 77757575 1021
24 Био-Анагаахын хүрээлэн   77757575 1022
25 Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль 337 77757575 1023
26 Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн   77757575 1024
27 Эрдмийн сургууль   77757575 1025
28 ЭМШУ төв номын сан   77757575 1026
29 Эмнэлзүй молекул оношлогооны төв бүртгэл   77757575 1028
30 Багшийн хөгжил, Цахим сургалт   77757575 1024