ЭЛСЭЛТИЙН ОНОО ТООЦОХ ХИЧЭЭЛ

БАКАЛАВРЫН БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНД СУРАЛЦАХЫГ ХҮСЭГЧДИЙН

ЭЛСЭЛТИЙН ОНОО ТООЦОХ ХИЧЭЭЛ

 

 

Мэргэжлийн нэр

ЭЕШ-ын оноо тооцох хичээл

Хичээл 1

Хичээл 2

1.

Хүний их эмч

Хими

Биологи

2.

Уламжлалт анагаахын их эмч

Хими

Биологи

3.

Шүдний их эмч

Хими

Биологи

4.

Био-анагаах судлаач

Хими

Биологи

5.

Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

Хими

Биологи

Нийгмийн тухай мэдлэг

/Өндөр оноотой аль нэг хичээлийг сонгоно/

6.

Эм зүйч

Хими

Биологи

7.

Хүүхдийн их эмч

Хими

Биологи

8.

Зүү төөнө заслын их эмч

Хими

Биологи

Математик

Англи хэл

/Өндөр оноотой 2 төрлийн

хичээлийг сонгоно/

9.

Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүйч

Математик

    Физик

    Биологи

    Англи хэл

/Өндөр оноотой аль

нэг хичээлийг сонгоно/

 

10.

Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан

Нийгмийн тухай мэдлэг

Биологи

Англи хэл

/Өндөр оноотой аль

нэг хичээлийг сонгоно/

11.

Уламжлалт засалч

Хими

Биологи

Математик

Физик

Англи хэл

Нийгмийн тухай мэдлэг

/Өндөр оноотой 2 төрлийн

хичээлийг сонгоно/

12.

Сувилахуй

 

 

Хими

Биологи

Mатематик

Англи хэл

/Өндөр оноотой 2 төрлийн

хичээлийг сонгоно/

13.

Эх барихуй

 

Хими

Биологи

Mатематик

Англи хэл

/Өндөр оноотой 2 төрлийн

хичээлийг сонгоно/

14.

Хөдөлгөөн засалч

 

Хими

Биологи

Математик

Физик

Англи хэл

Нийгмийн тухай мэдлэг

 

/Өндөр оноотой 2 төрлийн

хичээлийг сонгоно/

15.

Хөдөлмөр засалч

 

Хими

Биологи

Математик

Физик

Англи хэл

Нийгмийн тухай мэдлэг

 

/Өндөр оноотой 2 төрлийн

хичээлийг сонгоно/

16.

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ажилтан

Хими

Физик

Математик

Нийгмийн тухай мэдлэг

/Өндөр оноотой аль нэг хичээлийг сонгоно/

17.

Шим тэжээл судлаач

 

Хими

Биологи

Математик

/Өндөр оноотой аль нэг хичээлийг сонгоно/

18.

Эрүүл мэндийн эдийн засагч

Математик

Физик

Нийгмийн тухай мэдлэг

Англи хэл

/Өндөр оноотой аль нэг хичээлийг сонгоно/