Төгсөлтийн өмнөх сургалтын бодлого зохицуулалтын газар

Нэр: Я.Энхтөр 
Албан тушаал: Газрын дарга, Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга       
И-мэйл хаяг: enkhtur@mnums.edu.mn
 

        

Нэр: О.Болормаа 
Албан тушаал: Арга зүйч
И-мэйл хаяг:  bolormaa.o@mnums.edu.mn    

                 

Нэр: С.Хонгорзул
Албан тушаал: Арга зүйч
И-мэйл хаяг: khongorzul@mnums.edu.mn

Нэр: Б.Төгөлдөр   
Албан тушаал:  Мэргэжилтэн
И-мэйл хаяг: Tuguldur.b@mnums.edu.mn      

  

Нэр: Д.Цогтсайхан   
Албан тушаал:  Мэргэжилтэн
И-мэйл хаяг: tsogtsaikhan.d@mnums.edu.mn