Мэргэжил дээшлүүлэх институт

Нэр: Т.Баясгалан 
Албан тушаал: Захирал 
И-мэйл хаяг: bayasgalan@mnums.edu.mn

                
 

Нэр: Д.Энхтуяа
Албан тушаал: Ахлах арга зүйч
И-мэйл хаяг: enkhtuya@mnums.edu.mn          

              

Нэр: Г.Алимаа
Албан тушаал:  Арга зүйч
И-мэйл хаяг: alimaa@mnums.edu.mn

                    
 

Нэр: М.Түмэннаст   
Албан тушаал: Арга зүйч
И-мэйл хаяг: tumennast@mnums.edu.mn       

       

Нэр: Д.Энхдаваа   
Албан тушаал:  Мэргэжилтэн 
И-мэйл хаяг:  enkhdavaa@mnums.edu.mn