Санхүү, эдийн засгийн газар

Нэр: Ц.Ишдорж  
Албан тушаал: Газрын дарга
И-мэйл хаяг:  ishdorj@mnums.edu.mn

    

Нэр: Н.Мөнх-Эрдэнэ 
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: munkherdene.nergui@mnums.edu.mn    

 

Нэр: Г.Ачсайхан   
Албан тушаал:  Эдийн засагч
И-мэйл хаяг: achsaikhan@mnums.edu.mn

 

Нэр: Ж.Бямбасүрэн
Албан тушаал: Эдийн засагч  
И-мэйл хаяг: byambasuren.j@mnums.edu.mn

 

Нэр: Г.Ганбаяр   
Албан тушаал:  Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: ganbayar@mnums.edu.mn          
 

 

Нэр: Ш.Төгсбаяр
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: tugsbayar@mnums.edu.mn         
 

 

Нэр: Ц.Хандсүрэн
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг:  khandsuren@mnums.edu.mn      
     

Нэр: Ш.Найрамдал   
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: nairamdal@mnums.edu.mn

   
 

Нэр: Г.Ариунбат
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: ariunbat@mnums.edu.mn            

 

Нэр: Г.Уртнасан 
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: urtnasan.g@mnums.edu.mn       

Нэр: Т.Мандалмаа 
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: mandalmaa@mnums.edu.mn 

 

Нэр: Д.Хоролсүрэн  
Албан тушаал: Нярав
И-мэйл хаяг: khorolsuren@mnums.edu.mn     

          

Нэр: Д.Туяацэцэг      
Албан тушаал: Нярав                
И-мэйл хаяг: 

 

Нэр: О.Мөнхтуул   
Албан тушаал: Нярав
И-мэйл хаяг: munkhtuul.o@mnums.edu.mn    

 

Нэр: Х.Оролзодмаа  
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
И-мэйл хаяг: orolzodmaa@mnums.edu.mn