Мэдээлэл технологийн алба

Нэр: С.Энхбат
Албан тушаал:  Техникийн инженер    
И-мэйл хаяг: enkhbat@mnums.edu.mn            

 

 

Нэр: П.Ганхүлэг     
Албан тушаал: Сүлжээний инженер 
И-мэйл хаяг: gankhuleg@mnums.edu.mn        

 

Нэр: Д.Сүгжлхам
Албан тушаал:  Техникийн инженер    
И-мэйл хаяг: sugjlkham@mnums.edu.mn