Анагаахын суурь шинжлэх ухааны тэнхим

Бүтэц, бүрэлдэхүүн