Нүүр ам судлалын төв эмнэлэг

     Шүдний их эмч мэргэжилтэн бэлтгэх төгсөлтийн өмнөх сургалт нь 1961 оноос эхлэн Монгол улсын дээд боловсролын салбарт хэрэгжиж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүний нөөцөд шүдний их эмч хэмээх шинэ мэргэжилтэн 1964 оноос ажиллаж эхэлсэн билээ. 1965 оноос дээд боловсролтой шүдний их эмч бэлтгэх 5 жилийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүн амд нүүр ам судлалын мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар бүхий  мэргэжилтэн нарыг бэлтгэж эхэлсэн байна. Шүдний их эмч бэлтгэх НАС-ын хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 1961, 1968, 1975, 1978, 1981, 1995, 1998, 2004, 2006, 2008, 2016 онуудад 11 удаа хөтөлбөрт өөрчлөлт орж, улам бүр боловсронгуй болж Азийн өндөр хөгжилтэй орнуудын сургалтын хөтөлбөрийн жишигт ойртсоор байна.

     Нүүр ам судлалын сургууль нь Чанарын менежментийн тогтолцоог ISO 9001:2015 стандартын шаардлагын дагуу нэвтрүүлсэн тул Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газраас 125 тоот гэрчилгээг 2018 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр олгосон байна.

Нүүр ам судлалын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэл, төрөл:

 

Нүүр амны эмчилгээ

Бүх төрлийн шүдний ломбо

Гоо сайхны хуванцар, шаазан нүүрэвч

Шүд цайруулалт

Шүдний сувгийн эмчилгээ

Сувгийн хуучин ломбо авах

Шүдний холбоосын үрэвслийн эмчилгээ

 Амны салстын өвчний эмчилгээ

 

Хүүхдийн нүүр амны эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт

Хүүхдийн нүүр амны эмчилгээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нүүр амны эмчилгээ

Шүдний цоорлоос урьдчилан сэргийлэх түрхлэг

Өнгөр тодорхойлох

Хүүхдийн нүүр амны мэс засал

Нүүр амны өвчний урьдчилан сэргийлэлт

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох

 

Нүүр амны согог засал

Металл суурьтай авагддаг шүдэлбэр

Шахмал хуванцар суурьтай авагддаг шүдэлбэр

Уян хуванцар авагддаг шүдэлбэр

Имплант суулгац эмчилгээ

Бүрээс (дан металл, металл шаазан, дан шаазан, циркон)

Нүүрэвч

Голонцор

Нүүр амны мэс засал

Эрүү нүүр орчмын хавдар

Эрүү, хоншоорын хугарал

Шүлсний булчирхайн эмгэг

Эрүүний үений эмгэг

Нүүрний мэдрэлийн эмгэг

Саатсан болон буруу байрлалтай шүд

Эрүү нүүр орчмын үрэвсэлт өвчнүүдийн оношилгоо, эмчилгээ

 

Нүүр амны гажиг засал

Гажиг заслын авагддаггүй зэмсэг

Гажиг заслын авагддаг зэмсэг

Өөрөө түгжигддэг бракет

Твин блок

Бионатор

Тэлэгч зэмсэгүүд

 

Нүүр амны дүрс оношилгоо

Сурвалжийн оройн рентген зураг

Дэлгэмэл рентген зураг

Компьютер томографик /CBCT/

Цефало хажуугаас

Цефало урдаас

Үений рентген зураг

 

Шүдний тулгуур эд, сувгийн эмчилгээ

Трансплантаци буюу шүд шилжүүлэн суулгах

Ре-имплантаци буюу шүдийг нь буцааж суулгах

Буйлан дээрх, доорх шүдний өнгөр, чулуу цэвэрлэх

Буйлны шамралт нөхөх хагалгаа

Буйл тайрах

Шүдний цөгц уртасгах мэс ажилбар