mnen
mnen

Оюутны хөгжил

Сувилахуйн сургуулийн захирлын тушаалаар байгуулагдсан “Оюутны хөгжил хариуцсан ажлын хэсэг” нь оюутанд зориулсан хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж, оюутан залуусыг хамарсан үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг бөгөөд 13 багшийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

 

ЗОРИЛГО:

Оюутны хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх замаар Сувилахуйн сургуулийн оюутан залуусыг эрүүл сэтгэл зүйтэй, эрүүл аж төрөх ёсыг эрхэмлэсэн, бие бялдрын хувьд өв тэгш, гоо зүйн мэдрэмжтэй, хувьсан өөрчлөгддөг амьдралд “хуучирдаггүй” ур чадваруудыг эзэмшсэн, өв тэгш иргэн болон төлөвшихөд дэмжлэг үзүүлэх

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

  • “Эрүүл оршихуй” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг зохион байгуулах

  • “Төсөлд суурилсан суралцахуй” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг зохион байгуулах

  • Анги даасан зөвлөх багш нарын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зөвлөх, хамтрах

  • Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, зөвлөх, хамтран ажиллах

  • Клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, зөвлөх

  • Оюутнуудаас сургалтын чанарын чиглэлээр судалгаа авах, үр дүнг тооцох

  • Оюутны нийгмийн асуудлын чиглэлээр судалгаа авах, үр дүнг тооцох

СУДАЛГАА, СУРГАЛТ, СЕМИНАР

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ, КЛУБ

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ

ОЮУТНЫ КЛУБҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ОЮУТНЫ КЛУБҮҮДИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

ХИЧЭЭЛИЙН ШИНЭ ЖИЛИЙН НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

ОЮУТНЫ УРЛАГ СПОРТЫН НААДАМ