Төгсөлтийн өмнөх сургалтын бодлого зохицуулалтын газар

Зорилго:

     Төгсөлтийн өмнөх сургалтын бодлого зохицуулалтын газар нь АШУҮИС-ийн эрхэм зорилго, стратегийн зорилтуудтай нийцүүлэн суралцагчдад чанартай дээд боловсрол олгох, сургалттай холбоотой бодлого, дүрэм, журам, зааврыг боловсруулж, мөрдлөг болгох ажлыг удирдан зохион байгуулах, сургалтын үйл явцыг тасралтгүй явуулах, Их сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах, сургалтын арга технологийг хөгжүүлэх чиглэл баримтлан ажиллах чиг үүрэгтэй

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Нэг. Бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан

Сургалтын үйл ажиллагаа бодлого, төлөвлөлттэй холбоотой баримт бичгийг боловсруулах

Төгсөлтийн өмнөх сургалтын төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөр боловсруулалт, хэрэгжилтийг хянах

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлт орох хөтөлбөрүүдийн чиглэл гаргах

Магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах, өөрийн үнэлгээний тайланд үнэлгээ өгөх

Ажлын үр дүн, гүйцэтгэл хэрэгжилтийн тайлан

Хоёр. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

Дээд боловсролын тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Боловсролын магадлан итгэмжлэгдэх үйл ажиллагааны журам, шалгуур шаардлагын тухай журам, БМИҮЗ-ийн удирдах зөвлөлийн тогтоол, Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан хууль тогтоомж, АШУҮИС-ийн дотоод журмын хүрээнд сургалтын чанарын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Гурав. Захиргаа, мэдээлэл

Бүрэлдэхүүн:

Овог нэр Зэрэг цол Ажлын байр Албан тушаал E-mail
1 Я.Энхтөр  АУ-ны доктор, профессор  ТӨСБЗГ Дарга enkhtur@mnums.edu.mn
2 О. Болормаа АУ-ны доктор ТӨСБЗГ Арга зүйч bolormaa.o@mnums.edu.mn
3 С. Хонгорзул АУ-ны магистр ТӨСБЗГ Арга зүйч khongorzul@mnums.edu.mn
4 Д. Цогтсайхан ТӨСБЗГ Мэргэжилтэн tsogtsaikhan.d@mnums.edu.mn
5 Б. Төгөлдөр ТӨСБЗГ Мэргэжилтэн tuguldur.b@mnums.edu.mn
6 Н. Цогтсайхан АУС Мэргэжилтэн tsogtsaikhan.n@mnums.edu.mn
7 А. Цэнд-Аюуш АУС Арга зүйч tsendayush.a@mnums.edu.mn
8 Б. Жаргалтуяа НЭМ-ийн магистр БАС Арга зүйч jargaltuya@mnums.edu.mn
9 Б. Сэр-Од БАС Мэргэжилтэн serod.b@mnums.edu.mn
10 Б. Ширчиндоо МАУОУС Мэргэжилтэн shirchindoo@mnums.edu.mn
11 П. Билэгсайхан АУ-ны магистр НАСС Арга зүйч bilegsaikhan.p@mnums.edu.mn
12 А. Энхдөлгөөн НЭМС Арга зүйч bilegsaikhan.p@mnums.edu.mn
13 Д. Энхболд СС Ахлах арга зүйч enkhbold.d@mnums.edu.mn
14 T. Амартүвшин СС Арга зүйч amartuvshin@mnums.edu.mn
15 Д. Шинэзаяа АУ-ны магистр ЭЗС Арга зүйч shinezaya@mnums.edu.mn