Элсүүлэх хөтөлбөрүүд

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их сургууль нь Эрүүл мэндийн салбарт нийт 25 мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэн гаргаж байна. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын нийт хамт олны 95 хувийг тус сургууль бэлтгэн гаргасан байна.

Бакалаврын элсэлтийн мэргэжил тус бүрийн видео танилцуулга 
Дипломын боловсролын түвшингийн элсэлтийн мэргэжил тус бүрийн видео танилцуулга 

Бидний тухай

 Элсэлтийн мэргэжил тус бүрийн товч танилцуулга 

  •  

  •  

  •  

  •  

  •