Шинжлэх ухаан, технологийн газар

Үйл ажиллагааны чиглэл:  

 

     АШУҮИС-ийн Шинжлэх ухаан технологийн газар нь Шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, АШУҮИС-ийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнг олон улсын түвшинд хүргэх, судалгааны хүрээлэн, лабораториудыг байгуулах, хөгжүүлэх, чадамжийг дээшлүүлэх, эрдэм шинжилгээний төсөл хөтөлбөрүүдийг сонгон шалгаруулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг хүлээн авах, мэдээллийн сан үүсгэх,судлаачийг хөгжүүлэх, үнэлэх, судалгааны ажлын үр дүнгээр шинэ технологи, инновацийн бүтээл бий болгох, нутагшуулах, гарааны компани байгуулах чиглэлд багш судлаачдыг мэргэжил арга зүй, удирдлага, бодлого, төлөвлөлтөөр ханган ажиллаж, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чанар-үр дүн-үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг. 

Бүрэлдэхүүн:

 

     2021-2022 оны хичээлийн жилд АШУҮИС-ийн Шинжлэх ухаан, технологийн газар нь судалгаа хөгжил, хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний лаборатори, оюуны өмч, инноваци, гарааны компани хариуцсан нэгж гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж,газрын даргаар АУ-ны доктор, профессор Д.Отгонбаяр, ахлах арга зүйчээр АУ-ны доктор, дэд профессор Л.Содномцогт, арга зүйчээр Бизнесийн удирдлагын доктор Б.Үржинбадам, мэргэжилтнээр З.Отгон, Б.Бадмаараг, С.Содбилэг, О.Хатанболд нар ажиллаж байна.

     Дэлхий дахинд болон Монгол Улсад КОВИД-19 халдвар цар тахал хэлбэрээр тархсан хүнд цаг үед Вирусийн халдварын оношилгооны лабораториудын ачааллыг хуваалцах, бэлэн байдлыг хангах зорилгоорАШУҮИС-ийн ШУТГ-ын хамт олон Био-аюулгүйн II-А зэрэглэлийн шаардлагыг хангахуйцлабораторийн бүтэц, зохион байгуулалт, өрөө тасалгаа, агааржуулалтын систем бүхий дэд бүтцийн зураг төслийг боловсруулан засвар үйлчилгээний ажлыг ХҮГ-тай хамтран эхлүүлж 3 сарын хугацаанд Био-аюулгүй ажиллагааны олон улсын шаардлагад нийцсэн ЭМНЭЛЗҮЙН МОЛЕКУЛ ОНОШИЛГООНЫ ТӨВИЙГбайгуулан 2021 оны 04 сарын 01-нд үйл ажиллагааг эхлүүллээ.

     Түүнчлэн Улсын онцгой комиссын дэргэдэх Эрдэмтдийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зөвлөмжүүдийг боловсруулан хүргүүлж ажилласнаас гадна Монгол Усын Засгийн Газар, УОК, ЭМЯ-ны шийдвэрээр зохион багуулсан “Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ” арга хэмжээнд ШУТГ-ын мэргэжилтнүүд Улсын 2-р төв эмнэлгийн молекул оношилгооны лабаораторийн шинжилгээний багт амжилттай ажилласан байна. Манай хамт олон их сургуулийн цахим засаглал төслийн хүрээнд ERP системийн 4 модулийг үйл ажиллагаанд оруулахад бэлэн болгож, АШУҮИС-д хэрэгжүүлж байгаа эрдэм шинжилгээний 134 төслийн нэгдсэн мэдээллийн сан бүхий Төслийн цахим санг бий болгож, төсөл хөтөлбөрийн хяналт, үнэлгээ шинжилгээг хийж, үр дүнг хүлээн авч ажиллаж байна. Мөн Монгол улсын ууган их сургуулиудын нэг Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн “Эрдмийн чуулган-63” эрдэм шинжилгээний цахим хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр АШУҮИС-д амжилттай зохион байгуулж, олон улсын эрдэм шинжилгээний “Scopus” мэдээллийн санд бүртгэлтэй сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлсэн 80 шилдэг багш судлаачдад бүтээлийн урамшууллыг их сургуулийн захирлын тушаалаар баталгаажуулж олголоо.АШУҮИС-ийн багш судлаачид 2021 оны 12 сарын 31-ны байдлаар хөндлөнгийн хянан магадлагаа хийгддэг Олон улсын нэр хүнд бүхий Scopus мэдээллийн санд бүртгэлтэй эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд 545 өгүүлэл нийтлүүлж, бүтээлээс эшлэл авсан нийт тоо 9455-д хүрсэн амжилттай байна.

     Монгол улсад орчин цагийн шинжлэх ухаан үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ой, АШУҮИС үүсгэн байгуулагдсаны 80 жилийн ойг угтан ШУТГ-ын  хамт олон олон улсын түвшинд нийцсэн судалгааны лабораторийн дэд бүтэц бүхий зураг төсөл боловсруулан хүрээлэн байгуулах ажлыг төлөвлөгөөний  дагуу эхлүүлж, 5 сарын хугацаанд бүтээн байгуулалт, засвар үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж захиалах, суурилуулах ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэн,улс орны өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, салбар дундын томоохон төслүүдийг хамтран гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий БИО-АНАГААХЫН ХҮРЭЭЛЭНГ2021 оны 11 сарын 25-ндшинээр байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна.

     Түүнчлэн ШУТГ-ын хамт олон Монгол улсад Эрүүл Мэндийн салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойд зориулсан “Олон улсын эрдэм шинжилгээний цахим хурал”-ыг 2021 оны 12 сарын 21-ны өдөр “Монгол Улсын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хөгжил, Нийгмийн Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хөгжил, бодлогын хэрэгжилт” сэдвийн хүрээнд амжилттай зохион байгуулан ажиллаж ирлээ.